สำนักการช่างเมืองพัทยาร่วมกับตำรวจ ปรับปรุงและซ่อมแซมทางม้าลาย

0
253

วราพร ใจกุศล

เมื่อ 7 มิถุนายน 60 ที่ด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา สำนักการช่างเมืองพัทยา ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ พร้อมกับเครื่องมือ รวมทั้งอุปกรณ์ในการทาสีตีเส้นสัญญาณจราจร ลงพื้นที่ดังกล่าว เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมทางข้ามม้าลาย บริเวณถนนเลียบชายหาดพัทยา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวขณะข้ามถนน

โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากสภาพสัญญาณจราจรบริเวณดังกล่าวปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรม สัญลักษณ์บางจุดชำรุด  อาจส่งผลให้ผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะผ่านไปมา รวมทั้งประชาชน และนักท่องเที่ยวมองเห็นได้ไม่ชัด ดังนั้นทั้งสองหน่วยงานจึงได้จับมือร่วมกันดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ทางข้ามม้าลาย เพื่อหวังที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ และผู้ขับขี่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการกันช่องเดินจราจรจำนวน 1 ช่อง เพื่อดำเนินการใช้ตีเส้น และใช้วัสดุสีทาทับรอยสัญลักษณ์เดิม รวมทั้งยังได้ทาสีแดงเป็นสีพื้น เพื่อเพิ่มการมองเห็นได้จากระยะไกล อันเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่เมืองพัทยา ในด้านการสร้าง และสนับสนุนสาธารณูปโภคขึ้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนได้ใช้ดำเนินชีวิตประจำวันอย่างสะดวกสบาย และมีความปลอดภัยสูงสุดในชีวิต.