สำนักการช่างเมืองพัทยา แจงกรณีชาวบ้านร้อง จุดบัสสตอปปัจจุบันไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนเมือง

0
219

เมื่อ 16 มีนาคม 61 หลังจากที่ได้มีการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่เมืองงพัทยา ว่าจุดบัสสตอปปัจจุบันไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนเมือง ทางทีมข่าวจึงได้ติดตามกรณีนี้ และเข้าพบกับ นายอนุวัตร ทองคำ ผู้อำนวยการส่วนการจราจรและขนส่ง สำนักการช่างเมืองพัทยา เพื่อสอบถามถึงข้อมูล ซึ่งเป็นที่ข้องใจของประชาชน นอกจากจะได้รับผลกระทบ ในเรื่องที่ไม่สามารถใช้ผิวถนน หรือบัสสตอปได้อย่างสมประโยชน์แล้ว ยังมองว่าเมืองพัทยาใช้งบประมาณ อันเป็นภาษีของประชาชนไปในทางสิ้นเปลือง และจุดบัสสตอปในปัจจุบันควรที่จะมีการพิจารณากำหนดจุดใหม่ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ใช่ยึดตามวิถีเดิม ซึ่งมีความล้าสมัย ไม่เข้ากับวิถีการใช้ชีวิตของประชาชนในยุคปัจจุบัน

นายอนุวัตร ทองคำ ผู้อำนวยการส่วนการจราจรและขนส่ง สำนักการช่างเมืองพัทยา เผยว่า จุดบัสสตอปที่ประชาชนเห็นในปัจจุบันนี้ ต้องขอทำความเข้าใจว่า เมืองพัทยาไม่ได้เป็นผู้กำหนดขึ้นเอง เป็นเพียงแต่ผู้จัดหาวัสดุ และดำเนินการทาสีตีเส้นบังคับ ตามมติของคณะกรรมการกำหนดป้ายขนส่งรถโดยสารสาธารณะจังหวัดชลบุรีเท่านั้น  ซึ่งคณะกรรมการฯเป็นผู้พิจารณากำหนดป้ายขึ้น-ลง รถสาธารณะ ร่วมกับหน่วยงานหลายฝ่าย โดยข้อร้องเรียนส่วนใหญ่ ที่คณะกรรมการรับทราบ ก็เป็นแต่เพียงว่าจุดบัสสตอปบังหน้าร้าน ส่งผลให้ประกอบการได้ลำบาก จึงเป็นประเด็นที่คณะกรรมการไม่เห็นสมควรให้มีการพิจารณาขยับ หรือยกเลิกจุดบัสสตอป เนื่องจากเป็นความเดือดร้อนส่วนบุคคล ขณะที่ข้อร้องเรียนของชาวบ้านว่าบัสสตอปปัจจุบันไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนเมืองแล้วนั้น เห็นว่าประเด็นดังกล่าวอาจจะเสนอให้คณะอนุกรรมการรับทราบ และมีมติพิจารณา ขยับเปลี่ยนจุด หรือจะมีการยกเลิกไปเลยนั้น มีความเป็นไปได้ว่าจะสามารถเสนอต่อคณะกรรมการรูปใหญ่ได้ ซึ่งเมืองพัทยาก็ยินดีเป็นตัวกลางในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนตามบทบาทหน้าที่

ทั้งนี้แม้ว่าปัญหาจุดบัสสตอปข้างต้น เมืองพัทยารับปากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนเสียงของประชาชน ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับทราบปัญหาแล้ว ยังเตรียมที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของความไม่ชัดเจนของจุดบัสสตอปอีกด้วย โดยการเตรียมนำร่องโครงการก่อสร้างที่พักผู้โดยสาร ในเขตเมืองพัทยา จำนวน 30 จุด บนถนนพัทยาสาย 1 และสาย 2 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน นอกจากนี้แล้วยังเตรียมงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุสี เพื่อดำเนินการทาสีตีเส้นจุดบัสสตอปให้ชัดเจน  ในจุดที่เส้นบังคับหลุดร่อนออก โดยครั้งนี้วัสดุสีที่ซื้อมาใช้นั้นจะเป็นวัสดุสีที่มีความคงทนถาวรกว่าวัสดุสีชุดเก่า ซึ่งคุณภาพนั้นเป็นไปตามมาตรฐานทางด้านวิศวกรรมจราจร

สำหรับการกำหนดป้ายขนส่งรถโดยสารสาธารณะ หรือจุดบัสสตอป เป็นมติของคณะกรรมการกำหนดป้ายขนส่งรถโดยสารสาธารณะจังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ หรือวิถีในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง เป็นระเบียบเรียบร้อยตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันปัญหารถสาธารณะวิ่งนอกเส้นทาง  และปัญหาการโกงราคา รวมทั้งปัญหาการเอารัดเอาเปรียบทุกรูปแบบ และปัญหาการจราจร เป็นต้น อันเป็นการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้มีความสะดวกสบายเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน.