สำนักการช่างฯ เผยผู้รับเหมาวางระบบโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำเสียรวมซอยวัดบุญฯแล้ว

0
180

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำเสียรวมซอยวัดบุญฯ ผู้รับเหมาวางระบบ และฝังกลบเรียบร้อย เหลือเพียงงานเทคอนกรีตชนิดพิเศษ เพื่อคืนผิวจราจรให้ประชาชนใช้สัญจรดังเดิม ลั่นพร้อมเปิดใช้งานแน่สิ้นเดือนพฤษภาคมนี้

เมื่อ 4 พฤษภาคม 2560   หลังผู้สื่อข่าว ติดตามความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำและรวบ รวมน้ำเสียซอยบุณย์กัญจนาราม ข้างโรงแรมแกรนด์ จอมเทียน มาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดความคืบหน้าของโครงการนี้ พบว่าโครงการฯ เสร็จไปกว่า 90%   โดยปัจจุบันผู้รับเหมาได้ดำเนินการวาง Box Culvert  ขนาด 2×2 ม.พร้อมฝาปิด เพื่อต่อเชื่อมกับท่อระบายน้ำเสียที่ขนานกับถนนจอมเทียนสาย 1 เพื่อรองรับปริมาณน้ำเสียเข้าระบบ พร้อมส่งต่อไปยังโรงบำบัดน้ำเสีย ซึ่งตั้งอยู่ภายในซอยวัดบุญกัญจนาราม ในส่วนดังกล่าว เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ทางผู้รับเหมาจึงได้นำดินมาเทฝังกลบ เพื่อเข้าสู่กระบวนการเทคอนกรีตคืนพื้นผิวจราจรให้แก่ประชาชน สามารถใช้สัญจรได้ดังเดิม เนื่องจากเพราะการก่อสร้าง ส่งผลให้ถนนจอมเทียนสาย 1 บริเวณซอยวัดบุญกัญจนาราม เหลือช่องจราจรที่สามารถสัญจรได้เพียงช่องเดียว กระทบต่อการสัญจรผ่านไปมาของประชาชน

นายวิรัตน์ จิระศรีไพฑูรย์ ผู้อำนวยการสำนักการช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยา เผยว่า โครงการดังกล่าว ในส่วนของโครงสร้างของระบบได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงแต่การเทคอนกรีตคืนผิวจราจรให้กับประชาชนด้านบนเพียงเท่านั้น ซึ่งตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าผู้รับเหมาได้นำดินมาฝังกลบโครงสร้างของระบบระบายน้ำเสียแล้ว เหลือเพียงแต่เกลี่ยผิวดินให้เรียบร้อย ก็จะดำเนินการเคคอนกรีตชนิดพิเศษทันที ซึ่งมีคุณสมบัติแห่งเร็ว แต่ก็ยังต้องรอให้คอนกรีตมีการบ่มตัวตามระยะเวลาของมัน พร้อมทั้งผู้รับเหมาก็จะต้องเข้ามาเก็บรายละเอียดของงานอีกเล็กน้อย ถึงจะมีการเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรได้ตามปกติ คาดว่าน่าจะเป็นช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้อย่างแน่นอน

ทั้งนี้โครงการดังกล่าว หลังจากเมืองพัทยา ได้ผ่านญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำและรวบ รวมน้ำเสีย ที่ซอยบุณย์กัญจนาราม ข้างโรงแรมแกรนด์ จอมเทียน รวมงบประมาณกว่า 61 ล้านบาทไปเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 และจะต้องสิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ 12 กันยายน ปี พ.ศ. 2559 ซึ่งรายละเอียดของโครงการฯ นั้น เป็นการก่อสร้างวาง Box Culvert ขนาด 2×2 ม.พร้อมฝาปิด พร้อมก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE จำนวน 1 เส้น ขนาด 2,000 มิลลิเมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 50 เมตร รวมทั้งบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 3 บ่อ พร้อมท่อข้าม และการก่อสร้างวางท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,400 มิลลิเมตร ซึ่งมีความยาวไม่ต่ำกว่า 1,000 เมตร คาดว่าเมื่อเปิดระบบใช้งานแล้ว จะสามารถช่วยรองรับปริมาณน้ำเสียโดยรวม และสามารถส่งปริมาณน้ำเสียเข้าระบบบำบัดได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการส่งน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วปล่อยลงสู่ทะเล รวมทั้งรองรับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ ระบายลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วแก้ปัญหาน้ำท่วมได้อีกทางหนึ่ง