สาธุชนผู้ใจบุญร่วมบริจาคเรือกู้ภัย รถพยาบาลกู้ชีพ และรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง ให้มูลนิธิสว่างบริบูรณ์

0
143

เมื่อ  22 มีนาคม 62  ที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา   นายวิสิทธิ์  ชวลิตนิติธรรม  ประธานมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน  พร้อมด้วย นายประสิทธิ์  ทองทิตย์เจริญ  ประธานหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน   พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิสว่างบริบูรณ์   รับมอบรถพยาบาลกู้ชีพ  1 คัน  จากคุณผกาวดี  ตรีสิริเกษม  จำนวนเงิน 1,907,000 บาท  ,  เรื้อกู้ภัย 1 ลำ  มูลค่า 600,000 บาท   จากคุณสุเทพ และ คุณวัชรินทร์  ศรีสมบูรณ์   , และ รถจักรยานยนต์ 2 คัน พร้อมต่อพ่วงข้าง  จำนวน  118,000 บาท  จากบริษัทมิตรยนต์พัทยา  โดยนายบุรินทร์  ฉันท์รักการค้า    ประธานกรรมการบริหาร บริษัท  มิตรยนต์พัทยา  จำกัด  เพื่อนำไปใช้ในการขนอาหาร  และ อุปกรณ์ที่จำเป็นในช่วงงานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติ ล้างป่าช้า ครั้งที่ 6  ที่จะจัดขึ้นระหว่าง 23 มีนาคม – 25 พฤษภาคม 62

               นายวิสิทธิ  ชวลิตนิติธรรม  ประธานมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา   เผยว่า  ต้องขอบคุณ  สาธุชนที่ใจบุญที่ร่วมบริจาค รถพยาบาลกู้ชีพ  พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตครบชุด  และเรื่องกู้ภัยที่ปัจจุบันพบว่าทางมูลนิธิสว่างบริบูรณ์  มีอยู่ 1 ลำ  แต่ก็มีสภาพที่ใช้งานไม่ได้    ค่าซ่อมก็แพงมากไม่คุ้ม   ทางหน่วยงานภาคเอกชนพอทราบเรื่อง ก็ได้สนับสนุนช่วยเหลือในการจัดซื้อเรือกู้ภัย  มอบแก่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ฯ เพื่อนำไปใช่ในการช่วยเหลือผู้ป่วย และผู้บาดเจ็บกลางทะเลได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อไป.