“สาธิต” เตรียมเสนอชลบุรี เปลี่ยนสีเฝ้าระวังจากแดงเป็นสีส้ม หลังโควิดลดลงในระดับที่น่าพอใจ

0
134

เมื่อ 23 มกราคม 64  ที่ ห้องประชุมอาคารเฉลิมราชสมบัติ ชั้น 9 โรงพยาบาลชลบุรี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พลเรือโทวิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ นายณรงค์ อภิกุลวณิช ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 6 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลต่างๆ และผู้เกี่ยวข้อง ได้ประชุมหารือสรุปผลการปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ 8 จังหวัด เขตสุขภาพที่ 6 ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี และ จังหวัดฉะเชิงเทรา


ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยว่า การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 ใน 8 จังหวัด เขตสุขภาพที่ 6 ที่ผ่านมาพบว่ามีการแพร่ระบาดของผู้ติดเชื้อจำนวนมาก จนทำ ให้รัฐบาลต้องประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพื่อลดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อ ที่จะไปส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม  อย่างไรก็ตามปัจจุบัน จากการเฝ้าระวังและควบคุมอย่างเข้มข้น รวมการสุ่มตรวจและการเข้าตรวจแบบเชิงรุก ทำให้สามารถควบคุมการระบาดของโรคและผู้ติดเชื้อได้ในระดับที่น่าพอใจ โดยมีทีมสอบสวนควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ สามารตรวจจับการระบาดได้รวดเร็ว นำผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไปแยกกักโรค อีกทั้งโรงพยาบาลมีความพร้อมรองรับผู้ป่วยได้ 3,103 เตียง แยกเป็นในโรงพยาบาล 2,303 เตียง และโรงพยาบาลสนาม 9 แห่ง อีก 800 เตียง ซึ่งแต่ละจังหวัด ได้ใช้กลไกคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด กำหนดมาตรการการป้องกันควบคุมโรค ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข และกำกับติดตามมาตรการทางสังคมอย่างความเข้มข้น โดยบูรณาการความร่วมมือในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน 

เรื่องนี้ต้องขอขอบคุณประชาชน ชาวภาคตะวันออกที่อดทน และให้ความร่วมมือ จนสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ เป็นผลให้การติดเชื้อที่ลดลงรวดเร็วกว่าที่คาดไว้ ส่วนวัคซีนที่เป็นการเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนนั้น ทางรัฐบาลช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยปลอดภัย ป้องกันการติดเชื้อ และป้องกันการเสียชีวิต ในกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว แต่ก็ขอให้ทุกคนให้ความสำคัญในการปฏิบัติตน เพื่อป้องกันตนเองและผู้อื่น จากคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดด้วย ทั้งนี้จะเสนอให้มีการผ่อนคลายความเข้มข้น ในการคัดกรองและผ่อนปรนจากพื้นที่สีแดง ให้เป็นพื้นที่สีส้ม โดยต้องช่วยกัน อย่าประมาทโดยเด็ดขาด.