สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ดำเนินการเก็บขยะตลอดแนวชายหาดพัทยากลาง

0
301
เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา นำกำลังเจ้าหน้าที่ ดำเนินการเก็บขยะตลอดแนวชายหาดพัทยากลาง หลังจากได้รับการร้องเรียนประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมพร้อมจัดงานกิจกรรมต่างๆ
เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา นำกำลังเจ้าหน้าที่ ดำเนินการเก็บขยะตลอดแนวชายหาดพัทยากลาง หลังจากได้รับการร้องเรียนประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมพร้อมจัดงานกิจกรรมต่างๆ

เมื่อ 18 มิถุนายน 60 ที่บริเวณชายหาดพัทยากลาง สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา นำกำลังเจ้าหน้าที่ ดำเนินการเก็บขยะตลอดแนวชายหาดพัทยากลาง เนื่องจากได้รับการร้องเรียนประชาชนและนักท่องเที่ยว ในเรื่องของปัญหาของเศษขยะถุงพลาสติค เศษแก้ว หินโสโครกและอื่นๆ กระจัดกระจายอยู่ตลอดแนวชายหาดพัทยากลาง โดยเจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บกวาดและปรับหน้าดิน  เพื่อรองรับการจัดงานเดินวิ่ง YWCA  และกิจกรรมอื่นๆของเมืองพัทยาที่มีการจัดเป็นประจำในทุกๆเดือน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ให้สมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

พร้อมทั้งกระตุ้นให้ประชาชน และหน่วยงานทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงปัญหาขยะในทะเลและแนวชายหาด  สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นในการรณรงค์เก็บขยะ และมีส่วนร่วมในการจัดการหาแนวทางแก้ไขปัญหาขยะทะเลอย่างถูกวิธีต่อไป