สาธารณสุขเมืองพัทยา เดินหน้าให้บริการ ทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า

0
114

เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 61 ที่ชุมชนร้อยหลัง กลุ่มสัตวแพทย์ ส่วนสุขาภิบาล สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ได้ออกหน่วยบริการทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว เพื่อแก้ไขปัญหาการเพิ่มจำนวนสุนัขและแมวจรจัด ที่นับวันยิ่งจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ นอกจากนี้เรื่องของการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่จะติดต่อจากกสุนัขสู่คน ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ เพราะในแต่ละปีพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในส่วนของโรคพิษสุนัขบ้าก็พบว่าหากเป็นแล้วไม่สามารถรักษาให้หายได้

ดังนั้นทางกลุ่มสัตว์แพทย์ ส่วนสุขาภิบาล สำนักการสาธารณะสุขเมืองพัทยา จึงได้มีการออกหน่วยในการทำหมัน และฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว ในพื้นที่เมืองพัทยาขึ้น เพื่อลดจำนวนปริมาณสุนัขและแมวจรจัด รวมถึงเป็นการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่จะเกิดขึ้นในสุนัขและแมว โดยหากเจ้าของหรือคนทั่วไปถูกสุนัขและแมว ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากัด   ก็อาจจะทำให้เป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้ โดยพิษสุนัขบ้าจะมีระยะฟักตัวไม่เกิน 1 ปี แต่หากพบว่าได้รับเชื้อแล้วไม่ไปฉีดวัคซีนป้องกัน จนอาการของโรคแสดงขึ้นมาถึงระยะดังกล่าว ก็จะไม่สามารถที่จะทำการักษาอาการของโรคได้ และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้.