สาธารณสุขเมืองพัทยา ออกหน่วยให้บริการ กิจกรรมการรณรงค์ตรวจเลือด HIV โดยความสมัครใจ ที่ซอยบัวขาว

0
258
สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ออกหน่วยให้บริการ กิจกรรมการรณรงค์ตรวจเลือดโดยความสมัครใจเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงพิษภัย ของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ HIV
สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ออกหน่วยให้บริการ กิจกรรมการรณรงค์ตรวจเลือดโดยความสมัครใจเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงพิษภัย ของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ HIV

เมื่อ 3 กรกฎาคม 61 ที่ บริเวณซอยบัวขาว ปากทางเข้าฮันนี่ 1 นางณอัญญา จันทรากาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เมืองพัทยา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข ฯ ลงพื้นที่ ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ ในกิจกรรมการรณรงค์ตรวจเลือด เพื่อหาเชื้อ ด้วยความสมัครใจ ซึ่งมีผู้ที่สนใจเข้ารับการตรวจอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมดังกล่าวเป็นการมุ่งส่งเสริมการป้องกันควบคุมโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป้าหมายหลัก คือ ลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่  ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวี และลดการรังเกียจ และการเลือกปฏิบัติ อันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวีและเพศสภาพ โดยมุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินมาตรการที่สำคัญ คือ ขยายและจัดชุดบริการผสมผสานการป้องกัน และปรับพฤติกรรมเชิงรุก ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อทำให้การตรวจการติดเชื้อเอชไอวีเป็นเรื่องปกติ เตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการจัดบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีแบบรู้ผลวันเดียว

สำหรับผู้ที่มารับการตรวจในครั้งนี้ คือกลุ่มผู้ที่ตระหนักในการดูแลรักษาร่างกายอย่างสม่ำเสมอ ใช้ชีวิต ด้วยความไม่ประมาท ตามแผนรณรงค์ให้มีการตรวจเลือด หาการติดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิส ด้วยความสมัครใจ ปีละ 2 ครั้ง พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และถุงยางอนามัยสารหล่อลื่นชนิดละลายน้ำ แก่ผู้มาใช้บริการ ฟรี! โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  ตามแผนพัฒนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ.2560 – 2573 เพื่อมุ่งสู่การยุติปัญหาเอดส์อย่างยั่งยืน.