สาธารณสุขเมืองพัทยา ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน แจกทรายอเบท ชุมชนวัดบุญกัญจนาราม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

0
213
นางณอัญญา จันทรากาศ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมโรคเมืองพัทยา และอาสาสมัครเครือข่าย SRRT ลงพื้นที่กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในชุมชนวัดบุญกัญจนาราม
นางณอัญญา จันทรากาศ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมโรคเมืองพัทยา และอาสาสมัครเครือข่าย SRRT ลงพื้นที่กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในชุมชนวัดบุญกัญจนาราม

เมื่อ 25 พฤษภาคม 61 บริเวณที่ทำการชุมชนวัดบุญกัญจนาราม นางณอัญญา จันทรากาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา นำกำลังเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ส่วนควบคุมโรคเมืองพัทยา พร้อมด้วยอาสาสมัครเครือข่าย SRRT ลงพื้นที่ควบคุมโรคโดยการฉีดพ่นหมอกควัน และแจกทรายอเบท เนื่องจากในพื้นที่ชุมชนเป็นป่ารกทึบ และมีแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย จำนวนมาก โดยที่ผ่านมา พบผู้ที่เป็นโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เมืองพัทยาจำนวนหนึ่ง แต่ยัง ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ซึ่งสามารถเข้ารับการรักษาตามอาการได้ทันท่วงที ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น้อยและควบคุมได้อยู่

จากสถานการณ์ไข้เลือดออกของประเทศไทย ในปี พ.ศ.2561 ข้อมูลจากระบบรายงานเฝ้าระวังโรค 506 สำนักระบาดวิทยา ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 61 ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม รวม 10,446 ราย เพิ่มขี้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 869 ราย อัตราป่วย 15.87 ต่อประชากร 1 แสนคน และจากรายงานสถานการณ์ไข้เลือดออก จากฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคสาธารณสุข เมืองพัทยา ตั้งแต่ช่วง 1-30  เม.ย. 2561 พบผู้ป่วยในผู้ป่วยนอก ทั้งหมดรวม 32 ราย แต่ไม่พบรายงานผู้เสียชีวิต

โดยสำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ได้มีการเฝ้าระวัง สถานการณ์ไข้เลือดออกในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง หลังจากที่พบว่ามีการระบาด ก็จะเข้าควบคุมทันที เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก และขอความร่วมมือทุกโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน วางแผนรับมือ เฝ้าระวัง และตรวจสอบติดตามอาการผู้ป่วยในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ควบคู่ไปกับเจ้าหน้าที่ อสม.SRRT ในพื้นที่  เพราะหากทุกฝ่ายร่วมมือกัน เชื่อ ว่าสถิติผู้ป่วยจะลดลงเรื่อยๆ

พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนจัดการสิ่งแวดล้อมให้สะอาด ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ไม้ให้มีแหล่งน้ำขัง หรือใส่ทรายอะเบท ซึ่งสามารถใส่ในภาชนะ เช่น โอ่งอาบน้ำ และใช้น้ำตามปกติได้ แต่ห้ามรับประทาน พยายามไม่ให้ยุงกัด ใส่เสื้อผ้าแขนขายาว ทาโลชั่นกันยุง ก็จะช่วยได้บางส่วน สำหรับการลงพื้นที่ครั้งต่อไปจะเป็นวันที่ 8 มิถุนายนนี้ ที่ชุมชนเจริญสุขพัฒนา วันที่ 15 มิถุนายน ที่ชุมชนชุมสาย จะเป็นพิธีเปิดวันรณรงค์ใหญ่ไข้เลือดออกทั่วโลก หรือหากต้องการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมี สามารถแจ้งได้ที่ ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค โทรศัพท์ 0 38-25 3100 ต่อ 4081 หรือ Pattaya Contact Center 1337.