สาธารณสุขเมืองพัทยา ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยักและไอกรน ให้เด็กนักเรียน

0
112

เมื่อ 18 สิงหาคม 63  ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 3  นางณอัญญา  จันทรากาศ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ   สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา  ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ  บาดทะยัก  ไอกรน  ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  


สำหรับวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก – คอตีบ เป็นวัคซีนที่จำเป็นต้องฉีดในเด็กทุกคนตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป โดยจะฉีดเข้ากล้ามเนื้อ  ชุดแรก 3 ครั้ง  มีระยะห่าง 0, 1 และ 6 เดือน หลังจากนั้นให้ฉีดกระตุ้นซ้ำทุก 10 ปี   ซึ่งเด็กทุกคน ต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างสม่ำเสมอ เพราะเด็กเป็นวัยที่ภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอ และเสี่ยงต่อการเกิดอาการแทรกซ้อน มากกว่าวัยผู้ใหญ่   โดยวัคซีนที่ต้องได้รับตั้งแต่ทารกยังอยู่ในครรภ์ คือ วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน และบาดทะยัก ซึ่งเป็นโรคที่พบได้มากในเด็กเล็ก และหากไม่ได้รับวัคซีนอาจเกิดผลแทรกซ้อนที่อันตรายต่อชีวิตได้

สำหรับในช่วงเช้า เป็นการฉีดวัคซีนคอตีบ  บาดทะยัก  ไอกรน  แก่เด็กชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  สวนในช่วงบ่ายเป็นการฉีดวัคซีนแก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โดยในส่วนของภาคบ่ายพบว่าเด็กๆส่วนใหญ่ต่างหวาดกลัวและร้องไห้กันเป็นระยะ   บางรายที่มีอาการแพ้อาจจะมีไข้ต่ำๆ  ปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีดวัคซีน ซึ่งมักหายเองภายใน 1-2 วัน นอกจากนี้อาจะพบไข้ อาเจียน ปวดเมื่อย หากมีอาการปวด บวม บริเวณที่ฉีดวัคซีนให้ประคบเย็น  สำหรับแผนการฉีดวัคซีนคอตีบ  บาดทะยัก  ไอกรน ทางฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคเมืองพัทยา จะได้ลงพื้นที่โรงเรียนต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน จนครบ 21 แห่ง ทั่วเมืองพัทยาต่อไป.