สาธารณสุขอำเภอบางละมุง เผยยอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกปีนี้ มีแนวโน้มสูงกว่า ปี 58

0
250

เมื่อ 6 สิงหาคม 61 ที่ ห้องประชุมกาลัญญุตา เทศบาลตำบลบางละมุง นายวันชัย แสนงาม ประธาน ชมรม อสม.อำเภอบางละมุง เป็นประธานในการประชุม อสม.สัญจร ประจำเดือนสิงหาคม 2561 โดยมี นายเศรษฐศักดิ์ ฟักฤกษ์ ประธาน อสม.ตำบลบางละมุง ให้การต้อนรับคณะกรรมการ อสม.จากทุกตำบล ในพื้นที่อำเภอบางละมุง

ก่อนที่จะเข้าสู่วาระสำคัญ เรื่องของสถานการณ์โรคไข้เลือดออก และแนวทางในการดูแลควบคุมสถานการณ์โรคไข้เลือดออก  แต่ละ รพ.สต. ต่างออกมาพูดคุย ถึงแนวทางในการทำงานในช่วงเดือนที่ผ่านมา รวมถึงความก้าวหน้า ในการควบคุมสถานการณ์โรคในพื้นที่

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบางละมุง ได้ชี้แจงเรื่องของสถานการณ์โรคไข้เลือดออกว่า ปัจจุบันสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรี เริ่มมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้น โดยตัวเลขผู้ป่วยตั้งแต่ต้นปีนี้ถึงเดือนสิงหาคมพบว่า ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้วกว่า 46,000 ราย เปรียบเทียบกับในปี 2558 ที่ทางภาครัฐ ประกาศเป็นปีที่โรคไข้เลือดออกระบาดในเดือนเดียวกัน พบว่ามีผู้ป่วยจำนวน 35,000 ราย ซึ่งสถิติในปี 2558 นั้นน้อยกว่าสถิติในปี 2561 ซึ่งคาดว่าถึงเดือนธันวาคม ยอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในจังหวัดชลบุรี อาจจะเพิ่มถึง 50,000 ราย ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วง ส่วนทางด้านสถิติที่ถูกจัดโดยกระทรวงสาธารณสุขพบว่า จังหวัดชลบุรีมีผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกมาก อยู่ที่ลำดับที่ 26 ของประเทศ ซึ่งก็ถือเป็นตัวเลขที่ต้องเฝ้าระวังและจับตามมอง และโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอบางละมุง พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยอยู่ในอันดับ 2 ของจังหวัด อันดับแรกได้แก่ เกาะสีชัง ส่วนอันดับ 3 คือบ้านบึง

ดังนั้นทางสาธารณรณสุขอำเภอบางละมุง จึงดุ้คุมเข้มในการวางแนวทางแก้ไขปัญหา การเกิดโรคไข้เลือดออก ด้วยการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ ด้วยทำลายลูกน้ำ ยุงลาย ขอความร่วมมือ อสม.ลงพื้นที่ทุกวันอังคารกับวันศุกร์ ในการหยอดทรายอะเบท  ตามบ้านเรือนประชาชน เพราะการหยอดทรายอะเบทเป็นการลดจำนวนตัวเต็มวัยของยุงลายได้ง่าย เพราะหากลูกน้ำยุงลายตาย ก็จะเป็นการลดจำนวนตัวเต็มวัย ที่จะไปไข่ตามพื้นที่อื่นๆได้อีกด้วย ส่วนปัญหาที่สวนใหญ่ อสม.พบเจอ คือเรื่องของการไม่ได้รับความสนใจจากชาวบ้าน ไม่ให้ความร่วมมือ อสม.ในการเข้าไปหยอดทรายอะเบทในบ้าน บางรายก็ได้เพียงแต่รับทรายอะเบทไว้ แล้วปล่อยทิ้งเอาไว้ โดยไม่สนใจ แต่หากพบว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีผู้ป่วยหรือเสียชีวิต จะได้รับความสนใจในการเปิดบ้านให้ อสม.เข้าไปดูแลเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามทางสาธารณสุขอำเภอบางละมุง ยังคงต้องฝากให้ทาง ท้องถิ่น ช่วยประชาสัมพันธ์อันตรายของโรคไข้เลือดออก และการร่วมในการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออกไปพร้อมๆกัน

โดยก่อนจะปิดการประชุม ได้มีการมอบเงินแก่ครอบครัว อสม.ที่เสียชีวิต เป็นจำนวนเงิน 87,560 บาท ประกอบไปด้วย เงินสงเคราะห์ ชมรม อสม.บางละมุง  แทนเงินสงเคราะห์สมาคม อสม.จ.ชลบุรี 35,280 บาท เงินช่วยเหลือครอบครัว อสม.อำเภอบางละมุง 47,280 บาท และ เงินจาก ชมรม อสม. อำเภอบางละมุงอีกจำนวน 5,000 บาท.