สอ.รฝ. วางพวงมาลา องค์พระบิดาแห่งราชนาวีไทย เพื่อรำลึก “วันอาภากร”

0
276

พัชรพล ปานรักษ์

เมื่อ 19 พฤษภาคม 60 ที่ บริเวณประตูทางเข้า หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือตรี เอกราช พรหมลัมภัก ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ผบ.สอ.รฝ.) เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะต่อพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) หรือองค์พระบิดาทหารเรือไทย เนื่องในวันอาภากร หรือวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ที่เวียนมาบรรจบครบรอบปีที่ 94 โดยมี ผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรง และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมในพิธี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผู้ทรงเป็นรากฐานให้กองทัพเรือไทย ดำรงอยู่มาตราบจนทุกวันนี้

จากนั้น พลเรือตรี เอกราช พรหมลัมภัก พร้อมกำลังพล ได้ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงเครื่องสังเวย อาหาร หวานคาว และประกอบพิธีทางศาสนา โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลแด่ดวงพระวิญญาณของพระองค์ โดยหมู่พลปืนเล็กจำนวน 9 นาย ได้ยิงสลุดจำนวน 19 นัด เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติให้กับพระองค์อีกด้วย

ทั้งนี้ กองทัพเรือได้กำหนดให้วันที่ 19 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันอาภากร เนื่องจากวันนี้เมื่อปี พุทธศักราช 2466 เป็นวันสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณของ พระองค์ท่านที่ได้ทรงพัฒนากิจการทหารเรือ วางรากฐานให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง มีความเจริญก้าวหน้าจนเป็นที่ประจักษ์ อาทิ การจัดตั้งฐานทัพเรือ โรงเรียนนายเรือ กองทัพเรือไทย จนขนานพระนามพระองค์ท่านเป็น “พระบิดาแห่งราชนาวีไทย” ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 เป็นต้นมาตราบเท่าทุกวันนี้

นอกจากนี้ พระองค์ท่านยังได้ทรงศึกษาตำราหมอยาไทยอย่างจริงจัง จนมีความรู้แตกฉาน ทรงเป็นหมอยาไทย รับรักษาประชาชนทั่วไป ด้วยน้ำพระทัยที่โอบอ้อมอารี จนได้รับพระสมัญญาว่า ‘หมอพร’ แห่งราชนาวีไทย อีกด้วย