สอ.รฝ.ร่วมทุกภาคส่วน ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ในรัชกาลที่ 9

0
345

เมื่อ 10 สิงหาคม 60 ที่สวนป่าชายเลน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรีพลเรือตรี เอกราช พรหมลัมภัก ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ผบ.สอ.รฝ.) เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายพระพรเบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมเปิดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

ในการนี้ มีผู้แทนหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษา ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนพื้นที่ สอ.รฝ.จำนวน 860 ต้น พื้นที่หน่วยเฉพาะกิจ 321 จำนวน 150 ต้น พื้นที่หน่วยปฏิบัติการ สอ.รฝ.452 จำวน 1,700 ต้น และพื้นที่หน่วยปฏิบัติการ สอ.รฝ.591 จำนวน 200 ต้น รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,910 ต้น ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์กล้าไม้ป่าชายเลน จากสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5

พลเรือตรี เอกราช พรหมลัมภัก กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี ในรัชกาลที่ 9 ได้เวียนมาบรรจบ เหล่านักรบต่อสู้อากาศยาน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อม ที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกรตลอดระยะเวลาอันยาวนาน อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์อย่างหาที่สุดมิได้ ตลอดจน เพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี และเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์.