สอ.รฝ.ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ เพื่อคุ้มครองเหล่านักรบ ไปปฏิบัติราชการชายแดนใต้

0
50

เมื่อ 24 กันยายน 61 พลเรือตรี วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ผบ.สอ.รฝ.) เป็นประธานในพิธีส่งกำลังพล กองร้อยรักษาความปลอดภัยสนามบิน จังหวัดนราธิวาส และหน่วยปฏิบัติการ ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จังหวัดสงขลา จำนวน 284 นาย ไปปฏิบัติราชการ ยังหน่วยที่ตั้งพื้นที่ภาคใต้ ตามวงรอบผลัดเปลี่ยนเดือนตุลาคม ประจำปี 2561 โดยมี ผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรง ร่วมในพิธีส่งอย่างสมเกียรติ ณ หน้ากองบังคับการ หน่วยบัญชากาต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ในการนี้ ได้มีการประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแด่เหล่าทหารหาญ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 5 รูป อาทิ พระครูสันติบูรพทิศ (หลวงพ่อบุญเสริม) เจ้าคณะตำบลสำนักท้อน วัดชากหมาก และพระอาจารย์บุญส่ง จันทิโม (หลวงปู่อี๊ด) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพประสาท ซึ่งเป็นพระเกจิชื่อดังแห่งยุค มาทำการสวดชัยมงคลคาถา และมอบวัตถุมงคลให้กับกำลังพลทุกนาย ได้ติดตัวคุ้มครองปกปักรักษา ให้แคล้วคลาดปลอดภัย จากศาสตราวุธทั้งปวง

พลเรือตรี วราห์ ได้กล่าวให้ขวัญกำลังใจกับกำลังพลทุกนาย ที่จะลงไปปฏิบัติราชการ รักษาความสงบในพื้นที่ภาคใต้ ขอให้นำความรู้ที่ได้รับการอบรมสั่งสอน ไปปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ พร้อมปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด  นอกจากนี้ขอให้กำลังพล ได้ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ไม่ตั้งตนอยู่บนความประมาท จงใช้สติปัญญาเป็นที่ตั้ง เพื่อสามารถปฏิบัติงาน ดำเนินวิถีชีวิตอย่างปลอดภัย พร้อมที่จะกลับคืนสู่หน่วยที่ตั้ง และมาตุภูมิ เมื่อครบเวลาที่ทางราชการกำหนดไว้