สอ.รฝ. ซ้อมรบยิงปืนต่อสู้อากาศยาน ตามแผนป้องกันประเทศ ประจำปี 2561

0
282

เมื่อ 31 มกราคม 61 ที่ สนามฝึกทางยุทธวิธี กองทัพเรือ หาดทุ่งโปรง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรีพลเรือตรี วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ผบ.สอ.รฝ.) มอบหมายให้ นาวาเอก วิรัตน์ สมจิตร รองผู้บัญชาการฯ พร้อมคณะทำงาน เข้าตรวจเยี่ยมการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธี ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นาวาเอก ชลิต บัวทอง ผู้บังคับการ กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 และนาวาเอก สรวุท ชวนะ ผู้บังคับการ กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 ในฐานะผู้บังคับหน่วยฝึกต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ประจำพื้นที่ 1 ควบคุมการปฏิบัติ พร้อมรายงานสถานการณ์การฝึกให้หน่วยเหนือรับทราบ

ในภารกิจการฝึกได้ดำเนินตามแผนการป้องกันภัยทางอากาศ โดยจำลองการทำลายเครื่องบินข้าศึก ที่เข้ามาลุกล้ำน่านน้ำด้วยกระสุนจริง ตามแผนยุทธศาสตร์การรบ ในการทำลายข้าศึกจากพื้นสู่อากาศ มีกำลังพลเข้าร่วมการฝึกกว่า 1,000 นาย อาวุธยุทโธปกรณ์ ประกอบด้วย ปืนต่อสู้อากาศยาน ขนาด 37 มม. จำนวน 12 แท่น และปืนต่อสู้อากาศยาน ขนาด 40/70 มม. จำนวน 4 แท่น

พลเรือตรี วราห์ แทนขำ กล่าวว่า ในแต่ละปี หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ได้ฝึกยิงอาวุธปืนต่อสู้อากาศยาน ซึ่งเป็นอาวุธประจำหน่วย เพื่อเป็นการสนองภารกิจของหน่วย ในการปกป้องน่านฟ้า รักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตามแผนป้องกันประเทศ อีกทั้ง เป็นการทดสอบขีดความสามารถของกำลังพล ในการใช้อาวุธทางยุทธวิธีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดั่งวิสัยทัศน์ของหน่วยที่ว่า “จะเป็นกำลังรบหลักของระบบป้องกันภัยทางอากาศ และระบบป้องกันฝั่ง กับสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ ที่มีความพร้อมสูงสุด”