สหกรณ์แท็กซี่ในเมืองพัทยา ร่วมถกปัญหา พร้อมเสนอกดมิเตอร์ 2 กิโลเมตรแรก 100 บาท

0
151
กลุ่มผู้ประกอบการแท็กซี่ ในพื้นที่เมืองพัทยา และหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและถกปัญหา  โดยมีความเห็นชอบตรงกัน เสนอกดมิเตอร์ 2 กิโลเมตรแรก 100 บาท กม.ถัดไป กม. 20 บาท เพื่อความเป็นธรรม 2 ฝ่าย
กลุ่มผู้ประกอบการแท็กซี่ ในพื้นที่เมืองพัทยา และหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและถกปัญหา โดยมีความเห็นชอบตรงกัน เสนอกดมิเตอร์ 2 กิโลเมตรแรก 100 บาท กม.ถัดไป กม. 20 บาท เพื่อความเป็นธรรม 2 ฝ่าย

เมื่อ 25 กรกฎาคม 61 ที่ สำนักงานสหกรณ์ เดินรถพัทยา จำกัดสาขาใหม่กระทิงลาย โดยสหกรณ์เดินรถเมืองพัทยา, สหกรณ์โลมา, สหกรณ์บ่อทอง, บ.แท๊กซี่พัทยาบีช และ กลุ่มแท็กซี่ส่วนบุคคล ประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหา การได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ว่าปัจจุบันรถโดยสารประเภทแท็กซี่ในเขตเมืองพัทยา ไม่ยอมกดมิเตอร์คิดค่าบริการตามกฎหมาย แต่กลับเป็นการให้บริการในลักษณะเช่าเหมาคัน ซึ่งทำให้เกิดความไม่มั่นใจในมาตรฐาน และหวั่นการถูกเอารัดเอาเปรียบ จึงได้มีการขอความร่วมมือ โดยในที่ประชุมจึงขอความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ทั้งผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจท่องเที่ยว รวมทั้งหน่วยงานที่ควบคุมกำกับดูแลด้านกฎหมาย  ตำรวจ ทหาร และ เมืองพัทยา ในการหามาตรการใช้กฎหมายเข้ามาบังคับให้มีการกดมิเตอร์อย่างจริงจัง

ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ เป็นการร่วมกันคิด และคำนวณระยะทางค่าโดยสาร ในการกดมิเตอร์โดยเริ่มต้นตั้งแต่อัตราค่าบริการ 2 กิโลเมตรแรก และในกิโลเมตรถัดไป ซึ่งการคิดคำนวณในครั้งนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานจุดคุ้มทุนของทางผู้ประกอบการ และไม่ไปกระทบประชาชนหรือนักท่องเที่ยว ที่ใช้บริการรถแท็กซี่เมืองพัทยา ซึ่งได้ข้อสรุป ตรงกันว่าจะเสนอคิดค่ามิเตอร์ 2 กิโลเมตรแรก 100 บาท ส่วนในกิโลเมตรถัดไปคิดกิโลเมตรละ 20 บาท ถึงจะสามารถคุ้มต้นทุนของผู้ประกอบการรถแท็กซี่ได้ และนักท่องเที่ยวสามารถที่จะรับกับราคาดังกล่าวได้ อีกทั้งผู้ประกอบการแท็กซี่ยังมีความคิดเห็นตรงกันว่า ในอัตรานี้ประชาชนน่าจะสามารถรับได้ เพราะประชาชนผู้ใช้บริการทุกคนต้องการได้รับความเป็นธรรม ในการกดมิเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยที่ไม่ได้รู้สึกว่ากำลังถูกเอาเปรียบ และในอนาคตหากผู้ประกอบการรถแท็กซี่พัทยาทุกคัน มีการกดมิเตอร์อย่างเป็นธรรมนั้น จะส่งผลทำให้ประชาชนในหลายชนชั้นอาชีพ หันมาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่มิเตอร์กันมากขึ้น ป้องกันรถแท็กซี่นอกถิ่น ที่เข้ามาแย่งลูกค้าในพัทยา ซึ่งจะมีการนำเสนอให้ทางที่ประชุมใหญ่ให้พิจารณาอีกครั้งในเร็วๆนี้.