สสว.- หอการค้าไทย จัดงานสีสันถิ่นไทย หอการค้า แฟร์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวสู้ภัยโควิด

0
99

เมื่อ 16 เมษายน 64  นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดงาน สสว. CONNEXT : สีสันถิ่นไทย หอการค้า แฟร์ เสน่ห์สยาม วิถี นิว นอร์มอล” ที่บริเวณชายหาด หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช เมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยมี นายธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล ประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย และคณะกรรมการจัดงานเข้าร่วมงาน

นายธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล ประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า  งาน สสว. CONNEXT   สีสันถิ่นไทย หอการค้า แฟร์ เสน่ห์สยาม วิถี นิว นอร์มอล” ปี 2564 ดำเนินการ จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หอการค้าไทย หอการค้าจังหวัดชลบุรี สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา และเมืองพัทยา  เพื่อส่งเสริมศักยภาพและผลักดันให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น รวมถึงขยายทางเลือกให้กับผู้บริโภค ในการจับจ่ายใช้สอย และรับรู้ถึงสินค้าของผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดชลบุรี ให้ฟื้นกลับมาสู่ภาวะที่ดีขึ้น หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 


ซึ่งภายในงานนอกจากจะมีการออกบูธแสดงสินค้าเพื่อจัดจำหน่ายแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ เพิ่มพันธมิตรทางการค้า และเครือข่ายทางธุรกิจ ส่งเสริมศักย ภาพ สร้างขีดความสามารถ และเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการได้อีกทางหนึ่ง รวมทังส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและบริการ ที่พัก โรงแรม และร้านอาหาร ธุรกิจโฆษณา ตลอดจนเกิดการสร้างงานและจ้างงานในพื้นที่อีกด้วย โดยงานกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 เมษายน 2564 ณ บริเวณชายหาดหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช พบผู้ประกอบการกว่า 100 กิจการนำสินค้า อาทิอาหารทะเล ทุเรียน ผ้ามัดย้อม และสินค้าพื้นบ้านมาให้เลือกชมมากมาย และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี  ผู้จัดงานจึงดำเนินการตามมาตรการการป้องกัน และเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น โดยการจัดตั้งจุดคัดกรองเข้า-ออกงาน รวมทั้งการกำหนดปริมาณผู้เข้าชมให้เหมาะสม  เพื่อลดปัญหาการแพร่เชื้อ.