สสปน.และเมืองพัทยา หารือกับสนามบินอู่ตะเภา ในการจัดงาน Farnborough International Airshow (FIA)

0
68

เมื่อ 21 มีนาคม 62  ที่ ห้องประชุม ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา ผู้แทนนายกเมืองพัทยา และคณะจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) นำบริษัทที่ปรึกษาจาก Farnborough international Limited (FIL) ประเทศอังกฤษ เข้าพบผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา เพื่อหารือและสัมภาษณ์ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดงาน Farnborough International Airshow (FIA) ที่กำหนดจัดขึ้นในปี 2565 ณ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา รวมทั้งรายละเอียดต่างๆของท่าอากาศยานฯและเยี่ยมชมพื้นที่ (Site Inspection) เพื่อให้เกิดประโยชน์และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับนานาชาติ.