สสจ.ชลบุรี สรุปผลการปฏิบัติการร่วมสอบสวนโรค เตือนประชาชนเฝ้าระวัง และสวมหน้ากากอนามัย

0
388

เมื่อ 30 ธันวาคม 63 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้ทำการ  สรุปผลการปฏิบัติการร่วมสอบสวนโรค ณ วันที่ 30 ธันวาคม 63 ในอำเภอบางละมุง  โดยเจ้าหน้าที่ออกตรวจคัดกรองในพื้นที่ 5 อำเภอ ผลการตรวจ 100 คน พบผู้ติดเชื้อ 81 ราย ในจำนวนนี้ ติดต่อได้ 78 ราย (เดินทางไป ตจว. 2 ราย) ติดตามไม่ได้ 3 ราย


คนไทย 51 ราย ( ติดตามไม่ได้ 3 ราย คงเหลือ 48 ราย ) ต่างด้าว 30 ราย ส่วนใหญ่เชื่อมโยงจังหวัดระยอง บางส่วนสมุทรสาคร และบุรีรัมย์ 2 ราย  ไม่มีอาการ 55 ราย อาการเล็กน้อย 23 ราย  มีผู้สัมผัส 150 ราย ทยอยรับการตรวจเชื้อในวันนี้ 35 ราย และต่อเนื่องพรุ่งนี้ มีการประกาศแจ้งเตือนสถานที่เสี่ยงเบื้องต้น 37 แห่ง เข้ารับการรักษาวันนี้ 73 ราย จะมาพรุ่งนี้อีก  3 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและสวมหน้ากากอนามัย งดการรวมตัวและทำกิจกรรมรวมกลุ่ม และเว้นระยะห่างทางสังคม รวมทั้งติดตามข่าวจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีอย่างต่อเนื่อง.