สว.จราจรพัทยาคนใหม่ เปิดใจแผนจัดการจราจรพื้นที่พัทยา เน้นอำนวยความสะดวก ลดปัญหาการจราจร

0
142

พ.ต.ต.อรุษ สภานนท์ สารวัตรจราจร สภ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว ถึงแผนและนโยบายการจัดการปัญหาการจราจรในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี หลังได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการว่า สำหรับพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับปัญหาการจราจรนั้น ในส่วนของเมืองพัทยา ถือเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ และมีชุมชนอยู่กันอย่างหนาแน่น หลากหลาย จึงต้องมีความเข้มงวดและดูแลปัญหาด้านการจราจรอย่างใกล้ชิด เพื่อลดปัญหาผลกระทบด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวในการสัญจรอย่างเต็มที่ สำหรับพื้นที่ ที่ทาง สภ.เมืองพัทยา ดูแลอยู่นั้นส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตเมืองพัทยา และจะมีบางส่วนของถนนสุขุมวิท ซึ่งขณะนี้ได้มีการจัดแผนกำลังเจ้าหน้าที่จราจร เข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วน และพื้นที่สำคัญอย่าง เขตชุมชน ตลาด ห้างร้าน และสถานศึกษาที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตามด้วยความหลากหลายของประชากรและนักท่องเที่ยวจากหลายเชื้อชาติ รวมทั้งระบบขนส่งสาธารณะ ที่มีให้บริการอยู่เป็นจำนวนมาก ปัญหาปริมาณของผิวจราจรที่ไม่เหมาะสม หรือเพียงพอต่อปริมาณรถในพื้นที่ จึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่นอกจากปัญหาเหล่านี้แล้ว เรื่องของวินัยการจราจรของผู้ขับขี่ก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะหลายครั้งที่มีการขับขี่ด้วยความประมาท จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิต อาทิ การขับขี่สวนทิศทาง การขับขี่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ หรือแม้แต่การขับขี่ด้วยอัตราความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

พ.ต.อ.อรุษ กล่าวต่อไปว่า ในช่วงเวลานี้ถือเป็นช่วงเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาหลายแห่ง และคงทยอยเปิดจนครบทั้งพื้นที่ภายในสัปดาห์นี้  จึงมีแผนในการดำเนินการเร่งด่วนหลายด้าน ประกอบด้วย  การอบรมและเน้นย้ำต่อเจ้าหน้าที่จราจรทุกนายให้มีการเตรียมความพร้อมทุกด้าน ทั้งเรื่องของร่างกาย ทักษะการแก้ไขปัญหาการจราจร อาทิ ปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุฉุกเฉิน หรือแม้กระทั่งการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งเป็นกรณีที่ต้องยอมรับว่าเหตุการณ์เหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้นนอกจากจะมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ไปดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วองค์ประกอบอื่นๆก็ต้องสมบูรณ์พร้อมด้วยเช่นกัน ขณะนี้งานจราจร สภ.เมืองพัทยา ยังมีแผนในการเข้าพบผู้บริหารของสถานศึกษาต่างๆในเขตเมืองพัทยา เพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน อย่างการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนให้ได้รับทราบถึงวินัยด้านการใช้รถ ใช้ถนน เพื่อลดปัญหาได้อีกส่วนหนึ่ง การใช้อุปกรณ์ และบริหารจัดการสัญญาณไฟจราจร และการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การวางกรวยเพื่อลดจุดตัดของกระแสรถ ป้องกันการชะลอ ให้รถสามารถเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ติดขัด และการเปิดสัญญาณที่สอดคล้องกันเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ขณะที่หากพบว่ามีการฝ่าฝืนก็จะดำเนินการในการตักเตือนหรือการบังคับใช้กฎหมายตามความเหมาะสมตามลำดับ การกำหนดแผนและนโยบายในการอำนวยความสะดวกกับประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วน และการเพิ่มจุดให้บริการมากขึ้นตามพื้นที่สำคัญอย่างสถานศึกษาในช่วง 6.30 น. ซึ่งปรับขึ้นเร็วจากเดิมประมาณ 30 นาที เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีเวลาในการเตรียมความพร้อมและให้ประชาชนสามารถส่งบุตรหลานได้ทันเวลา และสุดท้ายคือ การจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องของกฏระเบียบจราจร แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง และปลูกฝังวินัยจราจรให้กับนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ เพื่อให้มีการใช้รถใช้ถนนได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งเป็นการสร้างวินัยต่อการจราจรแก่กลุ่มเยาวชนอีกด้วย

“เป้าหมายการทำงานหลักคือการอำนวยความสะดวก ลดปัญหาการจราจรในพื้นที่ สร้างความปลอด ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งนโยบายที่ต้องการให้สถิติของอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนน้อยลง สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง และให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด ทั้งด้านความรวดเร็ว ปลอดภัย สะดวกสบาย พร้อมทั้งยังมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อบูรณาการการ จัดการปัญหาการจราจรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตอีกด้วย” พ.ต.อ.อรุษ กล่าวทิ้งท้าย.