สวนสาธารณะบึงหนองพอง ปอดแห่งใหม่เมืองพัทยาย่านหาดจอมเทียน คืบแล้วกว่า 70% เชื่อแล้วเสร็จปีนี้

0
188

เมื่อ 3 มีนาคม 64 ตามที่เมืองพัทยา ภายใต้การบริหารของ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงหนองพอง จอมเทียนสาย 2 เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ด้วยงบประมาณกว่า 32 ล้านบาท ในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นพื้นที่สีเขียว และปอดแห่งใหม่ของเมืองพัทยา โดยประชาชนชาว เมืองพัทยาสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะได้อย่างสูงสุด โดยได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนพฤษภาคม  63  ที่ผ่านมา

ล่าสุด นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า  ความคืบหน้าโครงการดังกล่าว ขณะนี้มีความคืบหน้าของโครงการไปกว่า 70% โดยการดำเนินการ เป็นไปตามกำหนดการและระยะเวลาที่วางแผนไว้ เชื่อว่าจะแล้วเสร็จทั้งโครงการภายในปีนี้ ประมาณเดือนกรกฎาคม-สิง หาคม  64  อย่างแน่นอน และคาดว่าพื้นที่แห่งนี้จะกลายเป็นแหล่งแลนด์มาร์ค ที่จะมีพื้นที่สีเขียวรายล้อมที่เหมาะสำหรับนักออกกำลังกายแห่งใหม่ อีกแห่งหนึ่งย่านหาดจอมเทียน

สำหรับสวนสาธารณะหนองพอง จะเป็นสถานที่การพักผ่อนออกกำลังกายสำหรับประชาชน และในบึงหนองพองก็จะสงวนไว้สำหรับกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ ซึ่งจะกลายเป็นสวนสาธารณะในพื้นที่หาดจอมเทียนและเป็นสถานที่ที่ประชาชนสามารถมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ภายใต้การดูแลของสำนักช่างและสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ทั้งในเรื่องความสะอาด ความปลอดภัย และความสะดวกสบายในการใช้งานของสถานที่


ทั้งนี้การพัฒนาสวนสาธารณะหนองพองถือได้ว่าเป็นแนวนโยบายหนึ่งของคณะผู้บริหารเมืองพัทยาในการขยายพื้นที่สำหรับประชาชนให้ได้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกาย คล้ายกับสวนสาธารณะชัยพฤกษ์ ที่เมืองพัทยาได้ดำเนินการไปแล้ว  ซึ่งในปีนี้จะได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติม ในส่วนของทางวิ่งและทางจักร ยาน เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน ส่วนความคืบหน้าเมืองพัทยาจะได้เร่งดำ เนินการในเร็วๆนี้.