สวนนงนุชพัทยา แห่เทียนพรรษายิ่งใหญ่ สืบทอดพระพุทธศาสนา

0
320

สวนนงนุชพัทยา แห่เทียนพรรษา “รวมจิตศรัทธาเทียยพรรษามงคล สืบตำนานพุทธบูชา เข้าพรรษาสวนนงนุชพัทยา” ประจำปี 2560 สืบทอดพระพุทธศาสนาในวิถีชาวพุทธ สู่สายตานักท่องเที่ยวทุกเชื้อชาติทั่วโลก

เมื่อ 9 กรกฎาคม 60 ที่สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา ได้จัดพิธีแห่เทียนพรรษา “รวมจิตศรัทธาเทียนพรรษามงคล สืบตำนานพุทธบูชา เข้าพรรษาสวนนงนุชพัทยา” ประจำปี 2560 ที่มีความสวยงามตระการตาและยิ่งใหญ่กว่าทุกปี โดยมี ท่องเที่ยวทุกเชื้อชาตินับพันชีวิต เข้าร่วมชมความงามของริ้วขบวน ที่สื่อให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวพุทธ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว ร่วมกันอนุรักษ์ รณรงค์ สืบทอดพระพุทธศาสนา ให้เกิดความมั่นคงยั่งยืน อยู่คู่กับชาวพุทธ และชาติไทย นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และแสดงให้ชาวต่างชาติต่างชาติ ได้ประจักษ์ถึงความศรัทธาที่ชาวพุทธมีต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติ

ในปีนี้ สวนนงนุชพัทยา ได้จัดริ้วขบวนแห่เทียนพรรษาอย่างยิ่งใหญ่ ประกอบด้วย ต้นเทียนยักษ์ ความสูงกว่า 2 เมตร แกะสลักลวดลายไทย สื่อให้เห็นถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ตั้งตระหง่านอยู่หลังพญานาคราช ที่มีความสวยสดงดงาม และมีสาวงามแต่งชุดไทยนั่งประดับอยู่คู่ต้นเทียน ติดตามด้วยริ้วขบวนการแสดงในรูปแบบศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การรำฟ้อนหางนกยูง รำมวยโบราณ รำฟ้อนภูไท ชาวบ้านร่วมศรัทธา ตุงอีสาน และขบวนช้างแสนรู้ ที่แสดงออกให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมในแบบวิถีไทย ๆ อีกด้วย.