สวนนงนุชพัทยา เนรมิตสวนแห่งมิตรภาพ บนแผ่นดินสถานทูตลาว ประจำประเทศไทย

0
87

เมื่อ 8 พฤศจิกายน 61 นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา ได้นำทีมจัดสวนมากว่า 100 ชีวิต เข้าปรับปรุงภูมิทัศน์สวนต้นไม้ เนรมิตให้เป็นสวนแห่งมิตรภาพ ที่มีความสวยงามแบบไทยสไตล์ บนเนื้อที่ 7.5 ไร่ ภายในสถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย กรุงเทพมหานคร เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ไมตรีของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้น พร้อมร่วมกับ นายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย ปลูกต้นปาล์มเคราฤาษี ไว้ที่หน้าสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้คงยืนต้นตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนแห่งมิตรภาพ ที่จะคงความสงบสุขร่มเย็น เสมือนร่มเงาของต้นไม้ ที่แผ่กิ่งก้านสาขาเจริญงอกงาม

นายกัมพล กล่าวว่า  ประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถือเป็นมิตรประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีความสัมพันธ์มายาวนาน รวมถึงมีความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความร่วมมือด้านต่าง ๆ ที่จะนำพาให้ทั้งสองประเทศ พัฒนาสู่ความเจริญ บนพื้นฐานแห่งความสันติสุข

สวนนงนุชพัทยา ปัจจุบันจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลก และเป็นที่ให้การยอมรับแก่นักท่องเที่ยวทุกเชื้อชาติ แม้จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในภาคเอกชน แต่สวนนงนุชพัทยา มีความมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งของคนไทยและประเทศชาติ ในการที่จะร่วมสร้างสัมพันธ์ไมตรีให้บังเกิดแก่มิตรประเทศ เพื่อนำพาสู่ความเจริญผาสุกในภายภาคหน้า จึงได้เนรมิตสวนมิตรภาพแห่งนี้ ให้เป็นตัวแทนของชาติไทย ให้คงไว้ซึ่งสัมพันธ์ไมตรีของทั้งสองชาติ คงอยู่ตราบทุกยุคทุกสมัย

ในส่วนของการจัดสวน ถูกออกแบบผสมผสานของต้นไม้รวม 34 ชนิด อาทิ เคราฤาษี อินทผาลัม หางกระรอกวิชเชีย หมากนวลทอง ปรงกาดิส ไทรแท่งใหญ่ ชาฮกเกี้ยน หนวดปลาหมึกด่างทอง ฯลฯ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ให้ร่มเงาปกคลุมโดยรอบบริเวณ โดยใช้ระยะเวลาในการจัดเพียง 6 ชั่วโมงนอกจากนี้ นับเป็นสวนที่มีความโดดเด่น ดึงดูดสายตาแก่ผู้พบเห็น หรือแขกที่แวะมาเยี่ยมเยือนอีกด้วย

ซึ่งได้สร้างความประทับใจให้กับ  นายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตฯ อย่างมาก จึงได้ขอเป็นตัวแทนของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มอบประกาศเกียรติคุณไว้ให้กับ นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา แทนคำขอบคุณในน้ำใจอันดีงาม ที่มีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้า ในการที่จะร่วมสร้างสัมพันธ์ให้คงความแน่นแฟ้นสืบไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ผ่านมาทาง สวนนงนุชพัทยา ได้ดำเนินการจัดสวนให้กับสถานทูตนานาประเทศ ประจำประเทศไทยแล้ว 4 แห่ง คือ ฝรั่งเศส ภูฏาน ปากีสถาน อินโดนีเซีย ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ ที่มี สวนนงนุชพัทยา ซึ่งถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสวนสวยระดับโลก ร่วมสร้างสันติสุขให้บังเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทย และทุกชาติในโลก ด้วย “หัวใจ” คำสั้น ๆ ที่ยิ่งใหญ่ ของคนไทยคนหนึ่งที่รักชาติ นั่นเอง.