สวนนงนุชพัทยา เนรมิตสวนมิตรภาพ ขึ้นรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลฝรั่งเศส

0
263

เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เป็นตัวแทนประเทศฯ มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสตระกูล ด้านศิลปศาสตร์และอักษรศาสตร์ แด่นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุช พัทยา

เมื่อ 13 ธันวาคม 60 นายจิลส์ การาชง เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย เป็นตัวแทนประเทศฝรั่งเศส ในการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศส ตระกูล ด้านศิลปะศาสตร์ และอักษรศาสตร์ ให้กับ นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการ สวนนงนุชพัทยา เพื่อเป็นการยกย่อง และเชิญชูบุคคลผู้มีผลงานสร้างสรรค์อันโดดเด่นทางศิลปะ วรรณกรรม และเป็นบุคคลที่มีคุณูปการต่อการส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะ และอักษรศาสตร์ในฝรั่งเศสและทั่วโลก

นายจิลส์ การาชง เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย ได้กล่าวแสดงการขอบคุณ และแสดงความยินดี กับนายกัมพล ตันสัจจา ฐานะเป็นบุคคลต้นแบบที่มีความโดดเด่น ชื่นชอบในการอนุรักษ์ต้นไม้ และยังเป็นศิลปินในเวลาเดียวกัน ซึ่งครั้งนี้การจัดสวนในสถานทูต นอกจากจะสร้างความสวยงามแล้ว ยังเสมือนเป็นเครื่องหมายแสดงความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของทั้งสองประเทศ การมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จึงถือเป็นการพิจารณาตามความเหมาะสม ที่ได้รับความชื่นชมยกย่องจากประเทศฝรั่งเศส ซึ่งนายกัมพล ตันสัจจา ถือเป็น 1 จาก 11 บุคคลทั่วโลก ที่ได้รับถูกคัดเลือกให้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นี้

ด้าน นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุช ได้กล่าวถึงความรู้สึกส่วนตัวว่า มีความยินดีอย่างมาก กับการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันทรงเกียรตินี้  ซึ่งตนมีความตั้งใจในการจัดสวนให้กับสถานทูตฝรั่งเศสด้วยใจจริง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย กับฝรั่งเศส ให้แน่นแฟ้น ไม่ได้คาดหวังในผลรางวัลใด ๆ อย่างไรก็ตาม ต้องขอขอบคุณทางประเทศฝรั่งเศส ที่มอบรางวัลอันทรงคุณค่านี้ให้แก่ตนเอง นับจากนี้ การจัดสวนให้กับสถานทูตอื่น ๆ จะเปรียบเสมือนตัวแทนคนไทยในการเชื่อมสัมพันธ์ของประเทศนั้น ๆ อีกด้วย.