สวนนงนุชพัทยา อัญเชิญพระพุทธรูปเก่าแก่หลายร้อยปี ให้นักท่องเที่ยวสักการะขอพรช่วงสงกรานต์

0
149

เมื่อ 12.09 น.วันที่ 4 เมษายน 62 พระครูปลัด สมนึก สุธัมมะถิระสัทโธ เจ้าอาวาสวัดท่าซุง จ.อุทัยธานี ได้อัญเชิญ 3 พระพุทธรูปเก่าแก่อายุนับร้อยปี นาม หลวงพ่อสมหวัง หลวงพ่อสำเร็จ และหลวงพ่อเจริญ ขึ้นประดิษฐานให้เป็นที่สักการะ ณ ศาลาศรีเมือง ติดงสวนฝรั่งเศส สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี  ในการนี้ นายกัมพล ตันสัจจา ผอ.สวนนงนุชพัทยา พร้อมคณะผู้บริหาร ได้กระทำพิธีบวงสรวง สักการะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้พิธีอัญเชิญสัมฤทธิ์ผลสำเร็จ ถูกต้องตามธรรมเนียม และเป็นศิริมงคล แด่นักท่องเที่ยวที่มากราบไหว้สักการะขอพร

 หลวงพ่อสมหวัง เป็นพระพุทธรูปประติมากรรม เชียงแสน มีพุทธลักษณะที่สำคัญ คือ พระรัศมีเป็นแบบดอกบัวหรือลูกแก้ว ขมวดพระเกศทำเป็นก้นหอยใหญ่ พระพักตร์กลม อมยิ้ม พระหนู (คาง) เป็นปม พระอุระนูนชายสังฆาฎิ เหนือพระอังสาซ้ายสั้นและปลายแตกเป็นปากตะขาบ พระกรทั้งสองข้างแสดงปางสมาธิ มีหน้าตักกว้าง 40 นิ้ว

หลวงพ่อสำเร็จ เป็นพระพุทธรูป ประติมากรรม สุโขทัย มีลักษณะที่สำคัญ คือ พระเกศทำเป็นอย่างเปลวเพลิง พระศก ขมวดเป็นก้นห้อยเล็ก พระพักตร์เป็นหน้ารูปไข่ พระเนตรหลุบต่ำทำให้ได้รับความรู้สึกจากพระพักตร์อันเต็มได้วยพระเมตตา พระกรทั้งสองข้างแสดงปางมารวิชัย   หลวงพ่อเจริญ เป็นพระพุทธรูปประติมากรรม อู่ทอง มีพุทธลักษณะที่สำคัญ คือ ขมวดพระเกศาเล็ก มีไรพระศก พระรัศมีเป็นเปลวเพลิงสูง พระพักตร์รูปไข่ ชายสังฆาฎิเป็นแผ่นใหญ่ ตัดเฉียง พระกรทั้งสองข้างแสดงปางมารวิชัย

  นายกัมพล ตันสัจจา ผอ.สวนนงนุชพัทยา กล่าวว่า พระพุทธรูปเก่าแก่ที่ถูกอัญเชิญขึ้นประดิษฐาน ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ล้ำค่า ตัวแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้รับมอบมาจาก พระครูปลัด สมนึก สุธัมมะถิระสัทโธ เจ้าอาวาสวัดท่าซุง จ.อุทัยธานี เพื่อให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวทุกเชื้อชาติ ที่มาสักการะขอพร เกิดเป็นสิริมงคลต่อชีวิต และสัมฤทธิ์สิ่งอันพึงปรารถนา.