สวนนงนุชพัทยา นำช้างแสนรู้ตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙

เมื่อ 5 ธันวาคม 62 นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา พร้อมด้วย นางพัทธนันท์ ขันติสุขพันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป คณะผู้บริหารลูกจ้าง และช้างแสนรู้ 9 เชือก ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลพระสงฆ์ 9 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล 1 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร.๙ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี

นายกัมพล ตันสัจจา  ประธานสวนนงนุชพัทยา กล่าวว่า คณะผู้บริหาร ลูกจ้าง และช้างสวนนงนุชพัทยา ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ได้สร้างประโยชน์คุณูปการ ให้กับพสกนิกร และประเทศชาติ ได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข เนื่องในโอกาสสำคัญได้เวียนมาบรรจบ จึงได้พร้อมใจกัน ประกอบพิธีอันเป็นมหากุศล น้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ดวงพระวิญญาณของพระองค์ ที่สถิตอยู่บนสรวงสวรรค์.