สรุปรายงาน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

0
208

เมื่อ 1 มกราคม 61 นางบำรุง เนียมนาค ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดชลบุรี ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2561 นั้น และได้ตั้งจุดรวมจำนวน 27 จุด ในพื้นที่ 11 อำเภอ พร้อมกันนี้ ได้มี นศ.อาชีวะศึกษา ร่วมตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์เพื่อความปลอดภัยอีก 4 จุด โดยมีผู้ปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1,052 คน เพื่อเป็นการดูแลอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 สำหรับการรณรงค์วันที่ 5  (1 มกราคม 61) จังหวัดชลบุรีไม่มีอุบัติเหตุ สำหรับอำเภอที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอศรีราชา อำเภอบ่อทอง อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอบางละมุง อำเภอพานทอง อำเภอเกาะสีชัง อำเภอหนองใหญ่ อำเภอเกาะจันทร์ อำเภอพนัสนิคม  และอำเภอบ้านบึง และอำเภอสัตหีบ

สำหรับการตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ได้ตรวจยานพาหนะชนิดต่างๆ ตามมาตรการ 3ม 2ข 1ร +4 โดยเรียกตรวจยานพาหนะ จำนวน 19,524 คัน โดยแยกเป็นการตรวจรถส่วนบุคคล จำนวน 15,903 คัน แยกเป็น มอเตอร์ไซต์ จำนวน 6,333 คัน รถปิดอัพ 3,603 คัน รถเก๋ง 3}258 คัน รถ SUV 1591 คัน รถตู้ 1}070 คัน ส่วนรถโดยสารสาธารณะ ได้ตรวจ จำนวน 2968 คัน เป็นรถมอเตอร์ไซต์ จำนวน 756 คัน แท็กซี่ จำนวน 579 คัน รถตู้ จำนวน 932 คัน รถโดยสารสามล้อ จำนวน 107 คัน รถโดยสารสี่ล้อ จำนวน 439 คัน และรถโดยสาร 6 ล้อขึ้นไป 355 คัน

พบผู้กระทำผิด ตามมาตรการ 10 มาตรการ จำนวน 19,524 คัน โดยแยกเป็นไม่สวมหมวกนิรภัย 6,511 ราย มอเตอร์ไซต์ไม่ปลอดภัย 217 ราย เมาสุรา 1550 ราย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 357 ราย ไม่มีใบขับขี่ 352 ราย ความเร็วเกินกำหนด 2,876 ราย ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ 3,684 ราย ขับรถย้อนศร 363 ราย แซงในที่คับขัน 148 ราย และใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ 18 ราย

ส่วนทางน้ำ จังหวัดชลบุรี ได้ให้ความปลอดภัย โดยนำเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 75 คน ประชาชนที่โดยสารทางน้ำและร่วมไปถึงนักท่องเที่ยวน้ำมีผู้มาใช้บริการ จำนวน 34}447 คน ท่าเรือจรินทร์ มีผู้มาใช้บริการ จำนวน 2}811 คน ท่าเรือเกาะสีชัง มีผู้มาใช้บริการ จำนวน 4}866 คน ท่าเรือพัทยาใต้ มีผู้มาใช้บริการ จำนวน 9,223 คน และท่าเรือเกาะล้าน มีผู้มาใช้บริการ จำนวน 17,547 คน ประชาชนได้รับบริการไม่มีตกค้าง และไม่เกิดอุบัติเหตุ.