สมาคมชาวอีสาน เมืองพัทยา จัดงานบุญข้าวสากอีสานพัทยา ประจำปี 2561 ที่ วัดธรรมสามัคคี

0
246

เมื่อ 13.30 น.วันที่ 13 กันยายน 61  ที่ ห้อง 221 ศาลาว่าการเมืองพัทยา พลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้ นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม การจัดงานบุญข้าวสาก อีสานพัทยา ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน  61 ณ วัดธรรมสามัคคี โดยมี นายณัฐพล ธีรวุฒิวรเวทย์  ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจเมืองพัทยา นายเมธี ศรีการะบุตร ผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ด้วยวิถีชีวิตของคนชาวอีสานซึ่ งมีศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ที่ส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นอันยาวนาน ทั้งด้านวัฒนธรรมการดำเนินชีวิต วัฒนธรรมทางด้านภาษา วัฒนธรรมทางการละเล่น วัฒนธรรมทางด้านศาสนา บุญข้าวสาก ฯลฯ ซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมประจำถิ่นของชาวอีสาน และชาวไทยทุกภาค  งานบุญข้าวสากจะจัดขึ้นทุกๆปี หลังจาการทำนาระหว่างรอการเก็บเกี่ยวผลผลิต เมื่อข้าวปลาอาหารบริบูรณ์ดีแล้ว ชาวอีสานจะมีการทำบุญระลึกถึงพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ และยังมีชีวิตอยู่  โดยมีการสร้างความสามัคคีในครอบครัวและชุมชนถิ่นที่อยู่  อีกทั้งเผื่อแผ่ผู้คนที่ตกยาก ซึ่งได้รับผลในการจัดบุญข้าวสากในแต่ละปี

ทั้งนี้สมาคมชาวอีสาน เมืองพัทยา ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิต ด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ส่งเสริมความรู้ รักสามัคคี ทั้งชาวอีสานผลัดถิ่น และผู้อาศัยอยู่ในเมืองพัทยา และยังได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมการจารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีของชาวอีสาน ส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน บริการสังคม และจัดระบบบริการด้านสิทธิประโยชน์แก่สมาชิก

เพื่อเป็นการส่งเสริมจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม เมืองพัทยาได้ร่วมกับสมาคมชาวอีสาน จึงได้กำหนดจัดงานบุญข้าวสากขึ้น ระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 61 ณ วัดธรรมสามัคคี เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอีสานดั้งเดิม สร้างความสามัคคีในหมู่ชาวอีสานในเขตพัทยา ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองพัทยา ให้มีหลากหลายมิติยิ่งขึ้น โดยในวันที่ 23 กันยายน  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จะมีขบวนแห่ต้นผ้าป่า จำนวน 8 คัน โดยเริ่มแห่ขบวนตั้งแต่โรงเรียนเมืองพัทยา 8 – พัทยาสาย 2 -เข้าซอยหลังตลาดวัดชัยมงคล – ซอยหลังตึกคอมพัทยา -ตลาดโสภณ – ข้ามสี่แยกไฟแดง – ซอยกรมที่ดิน ซอยเทพประสิทธิ์ 8 -ออกปากซอยก๋วยเตี๋ยวดำ แดง – เลี้ยวซ้ายถนนเทพประสิทธิ์-จุดพักสำนักงานทนายอำนาจ เที่ยงธรรม ถนนเทพประสิทธิ์ -เลี้ยวขวาสู่ถนนสุขุมวิท -เลี้ยวขวาเข้าปากทางซอยวัดธรรมสามัคคี – สิ้นสุดวัดธรรมสามัคคี เวลา 16.00 น. ร่วมทำบุญข้าวประเพณีโบราณ”ข้าวกระยาสารท” เวลา 17.00 น. พิธีเปิดงาน ด้วยการกวนข้าวกระยาสารท บนเวทีอย่างเป็นทางการ และวันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา  07.00 น.ทำบุญตักบาตรภัตราหารเช้า เวลา 08.30 น.นิมนต์พระขึ้นเทศนา เกี่ยวกับเรื่องบุญข้าวสาก บุญปู่ย่า และร่วมห่อกล่องข้าวน้อย กล่องข้าวใหญ่ เป็นอันเสร็จพิธี.