สภาเมืองพัทยา ให้การต้อนรับคณะกรรมการวิสามัญ กทม. มาศึกษาแนวทางการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย

0
327
นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา ให้การต้อนรับคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางและวิธีการที่มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าในการจัดเก็บ และกำจัดขยะมูลฝอย ของกรุงเทพมหานคร
นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา ให้การต้อนรับคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางและวิธีการที่มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าในการจัดเก็บ และกำจัดขยะมูลฝอย ของกรุงเทพมหานคร

เมื่อ 10.00 น.วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 61 ที่ ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา กล่าวต้อนรับคณะกรรมการวิสามัญฯ ซึ่งนำโดย เรือโทวารินทร์ เดชเจริญ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร รองประธานคณะกรรมการวิสามัญ ศึกษาแนวทางและวิธีการที่มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าในการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร  โดยมี นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี นายโชฎึก โชติกำจร สมาชิกสภาเมืองพัทยา และ นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา ร่วมให้การต้อนรับ

นายสุธีร์ ทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา ได้กล่าวบรรยายสรุปและนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเมืองพัทยา ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ให้ความสนใจในด้านการจัดจ้างเหมาเอกชน ทำการเก็บขนและรวบรวมขยะมูลฝอย ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน เพื่อที่ทางกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการทดลองจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดังกล่าว

การเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ประกอบด้วย สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นคณะกรรมการวิสามัญฯ ผู้บริหารของสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักงานเขตบางกะปิ สำนักงานเขตประเวศ และสำนักงานเขตสวนหลวง ร่วมรับฟังพร้อมซักถามเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย หลังจากเสร็จสิ้นการบรรยาย ได้มีการมอบของที่ระลึก และทำการลงพื้นที่สังเกตการณ์ การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ณ จุดพักขยะ ซอยสุขุมวิทพัทยา 3.