สภาเมืองพัทยา เตรียมจัดระเบียบลดขนาดร่มเตียง ชายหาดพัทยาและจอมเทียน

0
333
(จากซ้ายไปขวา) นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา  พลตรี ภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ รองประธานสภาเมืองพัทยา ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมการจัดระเบียบการกางร่มเตียงผ้าใบบริเวณชายหาดพัทยาและชายหาดจอมเทียน
(จากซ้ายไปขวา) นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พลตรี ภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ รองประธานสภาเมืองพัทยา ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมการจัดระเบียบการกางร่มเตียงผ้าใบบริเวณชายหาดพัทยาและชายหาดจอมเทียน

เจษฎา หอมกลิ่น

เมื่อ 1 มิถุนายน 60 ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในเขตเมืองพัทยา ครั้งที่ 4/2560 โดยมีพลเรือเอก ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ พลตรี ภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ รองประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วย พลโทพิทักษ์ เกียรติพันธ์ เลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงานฯ เข้าร่วมพิจารณาหาแนวทางกำหนดหลักเกณฑ์ เรื่องการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะเมืองพัทยา

ด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายให้ทุกภาคส่วนราชการและทุกองค์การอำนวยความเป็นธรรมและคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดระเบียบการประกอบการร่มเตียงชายหาดในพื้นที่เมืองพัทยา เพื่อจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะชายหาดในพื้นที่เมืองพัทยาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัยต่อสุขภาพและอนามัยแก่นักท่องเที่ยว คณะกรรมการจัดระเบียบประกอบการร่มเตียงชายหาดในพื้นที่เมืองพัทยา เล็งเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินการจัดระเบียบร่มเตียง เป็นด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์โดยเร็ว จึงได้จัดทำประกาศ พร้อมแผนผังกำกับดูแลการประกอบกิจการร่มเตียงในพื้นที่ชายหาดเมืองพัทยาขึ้น

โดยในที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้ง พลตรี ภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ รองประธานสภาเมืองพัทยา เป็นคณะทำงานจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้า ในที่หรือทางสาธารณะในเขตเมืองพัทยา และลงพื้นที่กำกับดูแลดำเนินการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะเมืองพัทยา โดยการปรับ ลด ขนาดร่มเตียง 1 ล็อค 1 ราย มีขนาด 9 X 7 ห้ามกางร่มเตียงทิ้งไว้ จะกางร่มเตียงได้เมื่อมีลูกค้าเท่านั้น และห้ามตั้งโต๊ะ ห้ามจำหน่ายอาหารในพื้นที่เป็นอันขาด พร้อมทั้งกำหนดให้หยุดประกอบกิจการทุกวันพุธ-พฤหัสบดี โดยทุกเย็นวันอังคารผู้ประกอบการจะต้องขนย้ายอุปกรณ์ออกจากพื้นที่ และขนย้ายอุปกรณ์กลับเข้าพื้นที่ได้ในช่วงเย็นของวันพฤหัสบดี

ทั้งนี้จะออกประกาศเมืองพัทยา (เป็นการผ่อนผันชั่วคราว) เรื่อง ระเบียบการกางร่มเตียงผ้าใบบริเวณชายหาดพัทยาและชายหาดจอมเทียน พร้อมทั้งเชิญผู้ประกอบการร่มเตียงฯ เข้าร่วมประชุมรับทราบข้อชี้แจงระเบียบการกางร่มเตียงผ้าใบฯ เพื่อทวงคืนพื้นที่ชายหาดพัทยา-จอมเทียน ให้กับนักท่องเที่ยวได้ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมก่อนสิ้นปีนี้แน่นอน.

เมืองพัทยาเตรียมออกคำสั่งปรับ ลด ขนาด ร่มเตียง 1 ล็อค 1 ราย มีขนาด 9 X 7 ห้ามกางร่มเตียงทิ้งไว้เพื่อทวงคืนพื้นที่ชายหาดพัทยา-จอมเทียน ให้กับนักท่องเที่ยวได้ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมก่อนสิ้นปีนี้
เมืองพัทยาเตรียมออกคำสั่งปรับ ลด ขนาด ร่มเตียง 1 ล็อค 1 ราย มีขนาด 9 X 7 ห้ามกางร่มเตียงทิ้งไว้เพื่อทวงคืนพื้นที่ชายหาดพัทยา-จอมเทียน ให้กับนักท่องเที่ยวได้ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมก่อนสิ้นปีนี้