สภาเมืองพัทยา อนุมัติงบประมาณ 4.5 ล้านซ่อมแซมสะพานหาดเทียน เกาะล้าน

0
130

เมื่อ 20 สิงหาคม 62 ที่ ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 โดยมี รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา คณะผู้บริหาร และข้าราชการเมืองพัทยา  และส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อร่วมกันพิจารณาตามระเบียบวาระ

การประชุมสภาในครั้งนี้ แยกออกเป็นหลายปะเด็นสำคัญ ซึ่งนายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่าสำนักงานเกาะล้าน สาขาพัทยา มีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงสะพานทางเดินหาดเทียน  ซึ่งบทสรุปในที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ผ่านงบประมาณ 4.5 ล้านบาท ให้ดำเนินการซ่อมแซมสะพานหาดเทียนเกาะล้านที่ชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างหนัก ตามที่ชาวบ้าน และนักท่องเที่ยวร้องเรียนมาก่อนหน้านี้

ต่อมา พล.ร.อ.ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา ได้สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการเตาเผาขยะบนเกาะล้าน ได้ดำเนินการอย่างไรแล้วด้าน นายณัฐพล ธีรวุฒิวรเวทย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน ชี้แจงว่าขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการนำเสนอไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาเห็นชอบในการพิจารณา ระหว่างจะสร้างเตาเผาขยะบนเกาะล้าน หรือใช้ระบบขนถ่ายแบบเดิม แล้วเมืองพัทยาจะนำมาทำ TOR เพื่อเปิดประมูลหาผู้รับจ้างในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป.