สภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ระดมความคิดหาแนวทางในการช่วยเหลือชาวบ้าน ที่ประสบเหตุวาตภัย

0
101

เมื่อ 29 ตุลาคม 61 ที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล  นายทองดำ  คำแจ่ม  ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เป็นประธานในการประชุม สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจำปี 2561 โดยมีในส่วนของบรรดาสมาชิกสภา  พร้อมด้วยเหล่าบรรดาคณะผู้บริหาร และ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ทั้งนี้สืบเนื่องจากในวันที่ 26 ตุลาคม ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 16.00 น. ได้เกิดเหตุวาตภัยขึ้นในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล ส่งผลให้เปิดความเสียหายเกิดขึ้นหลายแห่ง อาทิ หลังคาบ้านปลิวมาทับรถยนต์ของชาวบ้านเสียหายกว่า 10 คัน ต้นไม้ใหญ่หักโค่นทับบ้านเรือนประชาชน  ทับรถยนต์ที่จอดใกล้เคียง  รวมถึงต้นไม่ใหญ่หักโค่นขวางทางถนน  ส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล  หลายหมู่บ้านได้รับความเดือนร้อน  โดยทางงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองปลาไหล  ได้ลงพื้นที่ทำการช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเร่งด่วนแล้ว

นายโสภณ อยู่สบาย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เขต 2 เผยว่า ชาวบ้านก็ได้ฝากขอบคุณเทศบาลฯ ที่ทำงานได้รวดเร็วทันใจ  ในการให้ความช่วยเหลือชาวบ้าน  ซึ่งชาวบ้านที่ได้รับความเสียหาย  และพบว่าบางส่วนยังไม่ได้รับการเยียวยาจากเจ้าของบ้าน หรือเจ้าของต้นไม้ ตรงนี้เองชาวบ้านก็ฝากถามทางด้านของเทศบาลฯ ว่าพอจะมีแนวทางในการช่วยเหลือชาวบ้านอย่างไร

ด้านนายบวร  มูลสระคู  ปลัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล  กล่าวว่า  สำหรับแนวทางในการเยียวยา  ผู้ที่ประสบความเดือดร้อน  และความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น จะต้องมอบหมายให้ทางเจ้าหน้าที่จากกองสวัสดิการไปทำการสำรวจ   ทุกความเสียหายที่เกิดขึ้น ว่าเข้าข่ายในการช่วยเหลือย่างไรบ้าง  หากพบว่าเข้าข่ายสามารถที่จะทำการช่วยเหลือได้  ทางเทศบาลฯ ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป.