สภาหนองปลาไหลอนุมัติงบ 1.2 ล้าน ขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที่ 3 แก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าในพื้นที่ไม่เพียงพอ

0
288

เมื่อ 5 ตุลาคม 60 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล นายทองดำ คำแจ่ม ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เป็นประธานในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 โดยมีเหล่าบรรดาคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองปลาไหล นำโดย นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล นำคณะเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

สำหรับการประชุมสภาในครั้งนี้ พบว่ามีวาระที่น่าสนใจได้แก่เรื่องการขออนุมัติงบประมาณ ในการขยายเขตไฟฟ้า ในพื้นที่หมู่ 3 ซอยหนองเกตุใหญ่ 13 หมู่ที่ 1 เป็นจำนวนเงินกว่า 1.2 ล้านบาท เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ หลังจากที่พบว่าปัจจุบันในพื้นที่หมู่ 3 มีบ้านเรือนประชาชนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหากระแสไฟฟ้าตกและดับบ่อยครั้ง ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน ดังนั้นเพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน กองช่างจึงได้ทำการออกทำการสำรวจ พร้อมเขียนโครงการ เพื่อขออนุมัติสนับสนุนงบประมาณแก่สภา เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับการขยายเขต ซอยหนองใหญ่ 13 หลังการชี้แจงหลักการ และเหตุผลแล้วเสร็จ ทางสภาจึงได้ขอมติจากสภาเพื่อขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินการ ซึ่งเสียงส่วนใหญ่มีมติเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว เพื่อหวังพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่.