สถาปนาหน่วยรบตรวจการณ์ภัยทางอากาศ ครบรอบปีที่ 43

0
298

เมื่อ 6 มีนาคม 61 พลเรือตรี วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ได้นำกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ นาวาเอก มรุเดช บุญนิตย์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ในฐานะผู้บังคับการหน่วยรบในสังกัด เนื่องในโอกาสวันสถาปนาหน่วยครบรอบปีที่ 43 ที่ กองบังคับการ ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในการนี้ มีผู้บังคับการหน่วยขึ้นตรงของกองทัพเรือ นำกระเช้ามาร่วมแสดงความยินดี และร่วมในพิธีทางศาสนาเป็นจำนวนมาก

นาวาเอก มรุเดช บุญนิตย์ กล่าวว่า ในปี 2518 ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ได้สถาปนาถือกำเนิดมาคู่กับ หน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ในนาม สอ.4 ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงกองต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง สังกัดฐานทัพเรือสัตหีบ ต่อมา กระทรวงกลาโหม อนุมัติให้ กองทัพเรือ จัดตั้งหน่วยต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ ให้แก่ฐานทัพเรือ และที่ตั้งสำคัญทางทหาร ซึ่งได้มีการติดตั้งเรดาร์ตรวจการณ์ทางอากาศ ไว้บนยอดเขาคลองถูป กระทั่งในวันที่ 1 มีนาคม 2525 น.อ.วิญญาณ สัตติวิสัฎฐ์ ผู้บัญชาการหน่วยฯ ในขณะนั้น ได้เป็นประธานรับมอบเรดาร์ตรวจการณ์ทางอากาศ แบบ ASR-8 M (TEXAS) สถานีเรดาร์ที่ 11 บนเขาคลองถูป จึงได้ถือเอาวันดังกล่าว วันวนสถาปนามาตราบจนทุกวันนี้

ปัจจุบัน ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง มีภารกิจหลักในการตรวจการณ์ป้องกันภายทางอากาศ และรักษาฝั่ง ให้กับกองทัพเรือ และพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศ โดยมีเรดาร์ตรวจการณ์ที่ทันสมัย และมีศักยภาพสูงสุดประจำการอยู่ในหน่วยขณะนี้.