สกัดโควิด กำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเป็น 10 จังหวัด

0
75

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ที่ 6/2564 เรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 โดยสรุปว่า เพื่อให้การจัดการและเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด ตามแนวทางจัดเขตพื้นที่ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นายกรัฐมนตรี ในฐานะผอ.ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด จึงมีคำสั่งกำหนดรายชื่อจังหวัดที่กำหนดระดับของพื้นที่สถานการณ์ เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการในสถานการณ์โควิด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวม 10 จังหวัด ประกอบด้วย 1.กรุงเทพฯ 2.นครปฐม 3.นนทบุรี 4.นราธิวาส 5.ปทุมธานี 6.ปัตตานี 7.ยะลา 8.สงขลา 9.สมุทรปราการ 10.สมุทรสาคร. – (สำนักข่าวไทย)