ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ 1 เตรีมการขั้นสูงสุด พร้อมรับมือภัยพิบัติในประเทศ

เมื่อ 17 มิถุนายน 62 พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 1 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ เป็นประธานตรวจความพร้อมกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ หน้ากองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 1 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในการนี้ หัวหน้าหน่วยบรรเทาสาธารณภัยจาก กองเรือยุทธการ ฐานทัพเรือสัตหีบ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง รวมทั้งหน่วยสนับสนุนจาก กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ที่แบ่งกำลังหลักเป็น 3 ชุด คือ ชุดบรรเทาสาธารณภัย ชุดดูแลความสงบเรียบร้อย และชุดหน่วยแพทย์ ได้นำกำลังพลพร้อม และยุทโธปกรณ์ที่สำคัญ อาทิ รถเครื่องกรองผลิตน้ำดื่ม รถครัวสนาม รถเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า รถพยาบาล รถดับเพลิง รถบรรทุก ฯลฯ แถวรับการตรวจความพร้อม  

พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง กล่าวว่า ตามที่กองทัพเรือ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ อนุมัติให้ ทัพเรือภาคที่ 1 จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 ในการทำหน้าที่รับผิดชอบให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ตั้งรับต่อสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศ ที่กำลังเข้าสู่ห้วงฤดูมรสุม คลื่นลมแรง มีสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน และมีแนวโน้มที่อาจเกิดภัยพิบัติขึ้นได้ตลอดเวลา

ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน เป็นไปอย่างทันท่วงที ลดการสูญเสีย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน อย่างไรก็ตาม ได้เน้นย้ำให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมสูงสุด พร้อมรับมือภัยพิบัติตลอด 24 ชม. แม้หากที่ใดเข้าไม่ถึง กำลังพลจะต้องแสวงหาหนทาง และวิธีการมาปรับใช้ จะต้องไม่มีใครถูกทอดทิ้งในพื้นที่ประสบภัยแม้แต่คนเดียว ดั่งนโยบายของ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ที่ว่า “ทหารเรือจะอยู่เคียงข้างประชาชน”   สำหรับหน่วยบรรเทาสาธารณภัยแต่ละหน่วย จะมีการจัดแบ่งกำลังเป็น 3 ชุด คือ ชุดบรรเทาสาธารณภัย ชุดดูแลความสงบเรียบร้อย และชุดหน่วยแพทย์ โดยมียุทโธปกรณ์ด้านบรรเทาสาธารณภัย ประจำหน่วยที่สำคัญ อาทิ รถเครื่องกรองผลิตน้ำดื่ม รถครัวสนาม รถเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า รถพยาบาล รถดับเพลิง รถบรรทุกขนาดใหญ่ กลาง เล็ก และยุทโธปกรณ์ที่สำคัญอีกเป็นจำนวนมาก.