ศาลจังหวัดพัทยา จัดพิธีทำบุญและวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

0
186
นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมในพิธีทำบุญและวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2560 ซึ่งตรงกับสิ้นพระชนม์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย
นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมในพิธีทำบุญและวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2560 ซึ่งตรงกับสิ้นพระชนม์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

เมื่อ 7 สิงหาคม 60 นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เข้าร่วมในพิธีทำบุญและวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2560 ซึ่งตรงกับสิ้นพระชนม์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดยมีนายมานพ จรัสจรรยาวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทยา เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ 10 รูป พร้อมด้วยนายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ  และประชาชนได้มาเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง ที่ลานพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หน้าศาลจังหวัดพัทยา และศาลแขวงพัทยา

ศาลจังหวัดพัทยาจัดพิธีทำบุญและวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี
ศาลจังหวัดพัทยาจัดพิธีทำบุญและวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี

สำหรับพิธีรำลึกจะมีทุกวันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งถือว่าเป็นการรำลึกถึงวันสิ้นพระชนม์ ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โอรสองค์ที่ 14 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงคุณูปการในการวางรากฐานกฎหมายของไทย ทรงจัดตั้งโรงเรียนและสอนวิชากฎหมายด้วยพระองค์เอง เพื่อให้มีผู้รู้กฎหมายมากขึ้น ทรงจัดวางระเบียบศาลยุติธรรมสู่ระบบใหม่ ค้นคว้ารวบรวมกฎหมาย เป็นปึกแผ่นมาถึงปัจจุบันและได้รับยกย่องให้เป็น พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ซึ่งมีการจัดพิธีทำบุญและพิธีวางพวงมาลาเป็นประจำทุกปี รวมไปถึงจัดกิจกรรมนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ และความรู้ที่เกี่ยวกับกฎหมายอีกด้วย.