ศบค. เร่งขยายเตียงรับโควิด หลัง กทม. พบอีก 8 คลัสเตอร์ใหม่วันนี้

0
58

พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เปิดเผยว่า กทม. มีรายงานคลัสเตอร์ใหม่ 8 คลัสเตอร์ ที่บางขุนเทียน มีรายงาน 3 คลัสเตอร์ใหม่คือ บริษัทผลิตถังแก๊สปิโตรเลียม 49 ราย, บริษัทขนมขบเคี้ยว 33 ราย, บริษัทผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอาง 80 ราย /เขตบางบอน เป็นบริษัทผลิตเสื้อผ้า /เขตบางแค เป็นบริษัทผลิตจำหน่ายพลาสติกบรรจุภัณฑ์ภาชนะ/เขตคลองสามวา มี 2 คลัสเตอร์ เป็น แคมป์คนงาน ถนนพระยาสุเรนทร์ 40 ราย, แคมป์ก่อสร้างคู้บอน 15 ราย /เขตสวนหลวง แคมป์ก่อสร้าง พัฒนาการ 38 ผลตรวจยืนยัน 198 ราย จากการตรวจคนงานทั้งหมด 233 ราย นอกจาก กทม. แล้ว ยังมีรายงานคลัสเตอร์ใหม่ ในจังหวัดอื่นๆ อีก 6 คลัสเตอร์ ได้แก่ โรงงานขนมจังหวัดปทุมธานี 56 ราย และบริษัทผลิตลวดโลหะ ติดเชื้อ 7 ราย, สมุทรปราการ บริษัทชิ้นส่วนรถยนต์ที่บางพลี 129 ราย/นนทบุรี บริษัทผลิตภัณฑ์พลาสติก 9 ราย /นครปฐม โรงฆ่าสัตว์ ที่สามพราน 5 ราย และฉะเชิงเทรา บริษัทผลิตสี ที่บางปะกง 12 รายพญ.อภิสมัย กล่าวว่า กทม. รายงานว่ายังมีคลัสเตอร์ที่ต้องเฝ้าระวัง 107 คลัสเตอร์ ส่วนใหญ่ยังคงเป็นแคมป์คนงาน โรงงาน ตลาด ชุมชน สถานประกอบการ ที่ประชุมมีการหารือในรายละเอียดในวันนี้

คลัสเตอร์ใหม่ที่สมุทรปราการ บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ พบว่าเกี่ยวพันหลายคลัสเตอร์ ที่รายงานในวันนี้ เป็นนักศึกษาช่างฝีมือที่จบการศึกษาและอยู่ระหว่างการฝึกงาน มีการเชื่อมต่อไปหลายโรงงาน ทำให้เกิดการแพร่ระบาดหลายคลัสเตอร์ ส่วนชลบุรี แคมป์คนงานก่อสร้าง 2 แห่ง นนทบุรี โรงงานสาหร่ายแปรรูป, โรงงานผลิตภัณฑ์พลาสติก บางกรวย สงขลา ร้านอาหารทะเลกระป๋อง รายงานผู้ติดเชื้อเพิ่ม 45 ราย นครปฐม โรงงานเสื้อผ้าสามพราน เป็นคลัสเตอร์เดิมพบเพิ่มอีก 14 ราย

ที่ประชุม ศบค. กังวลเรื่องเตียงใน กทม. ปริมณฑล จึงพยายามจะขยายศักยภาพของโรงพยาบาล เพื่อรองรับเตียงของผู้ป่วยระดับสีเหลือง สีแดง ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมณฑลทหารบก แจ้งวัฒนะ ได้เชิญภาคเอกชนดูพื้นที่ ปรับให้เป็นพื้นที่โรงพยาบาลสนาม ดูแลผู้ป่วยระดับสีเหลืองและสีแดง โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนจะปรับเตียงระดับสีเหลืองเพิ่มอีก 70 เตียง สีแดง 16 เตียง โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เพิ่มเตียงสีเหลือง 100 เตียง สีแดง 40 เตียง โรงพยาบาลธนบุรี เพิ่มเตียงสีเหลือง 200 เตียง สีแดง 55 เตียง คาดว่า ประมาณ 1 สัปดาห์ จะสามารถปรับพื้นที่ ระดมบุคลากรเข้าพื้นที่และให้บริการได้ รวมทั้งขอความร่วมมือภาคเอกชน ให้ขยายเตียง เท่าที่ศักยภาพจะทำได้ ผอ.ศบค. ไม่ได้นิ่งนอนใจและย้ำให้เร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุด


พญ.อภิสมัย กล่าวว่า การปิดสถานประกอบการต้องพิจารณาให้รอบคอบ เพราะกระทบหลายส่วน เช่น ร้านค้าเล็กๆ ที่อยู่หน้าร้าน รวมถึงพนักงานในร้าน เช่น ลูกจ้างและพนักงานเสิร์ฟ นอกจากนี้ในภาพรวมสำหรับการล็อกดาวน์ หากไม่ใช้วิธีติดทั้งจังหวัด แต่จะปิดเฉพาะส่วน เช่น ในตำบลที่มีการติดเชื้อ หรือพบยังมีแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้าย หรือแคมป์ หรือตลาด เพราะที่สุดเห็นว่ากรณีปิดกิจการ หรือให้ปิดไปเลยอาจไม่ตอบโจทย์ เป็นชนวนทำให้เกิดการลุกลามไปในพื้นที่อื่น เช่น กรณีโรงเรียนมัรกัส ซึ่งเมื่อโรงเรียนปิดก็มีการเคลื่อนย้ายนักเรียน ไปยังจังหวัดอื่นๆ และเกิดการขยายวง

พร้อมกันนี้ ยังยกตัวอย่างแก้ปัญหาในตลาดสี่มุมเมือง ที่มีลูกค้าหมุนเวียนละ 30,000 คน มีแรงงานต่างด้าว 500 คน มีแผงค้า 4,000 แผง และยังเชื่อมโยงถึงเศรษฐกิจภายนอก รถพุ่มพวง ร้านอาหารตามสั่ง รถเข็นผลไม้ที่มาจับจ่าย ซึ่งหากติดตลาดจะกระทบหลายภาคส่วน และเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง ทางจังหวัดจึงพยายามที่จะประคับประคองให้ดำเนินการได้ ตั้งการควบคุมโรคอย่างเข้มงวด ขณะเดียวกันก็ให้ผ่อนผันให้การดำเนินธุรกิจของตลาดยังไปต่อได้ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้ตั้งศูนย์ย่อยเสมือน ศบค. สี่มุมเมือง มีอำนาจตัดสินใจและดำเนินการเบ็ดเสร็จ เช่น ด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วนคือ ส่วนราชการ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ตำรวจและฝ่ายปกครอง /เจ้าของตลาดและผู้ค้า/ประชาชน แรงงาน ซึ่งรูปแบบที่ใช้คือ การแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที เมื่อเจอเมื่อตรวจเจอ พบกลุ่มเสี่ยงก็มีรถตรวจโรคตรวจพื้นที่ทันที และส่งไปยังโรงพยาบาลสนาม ซึ่งอยู่ภายในตลาดที่แยกส่วนออกไป ซึ่งตัวอย่างของตลาดสี่มุมเมือง อาจเป็นส่วนหนึ่ง ของการหารือเกี่ยวกับมาตรการล็อกดาวน์ มีการพูดคุยกันในเวลา 14.00 น. วันนี้ในส่วนของทหารกองประจำการ หรือทหารเกณฑ์ ที่จะเข้ากองประจำการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ซึ่งมีทุกเหล่าทัพรวมกันประมาณ 60,000 นาย ศบค. ได้รับรายงานว่า มีการวางมาตรการเข้มข้นในการป้องกันโรคตั้งแต่ต้นทางที่มารายงานตัวที่อำเภอ มีการเว้นระยะห่าง และเมื่อรับรายงานตัวระหว่างเดินทาง จะเป็นระยะห่างและแวะพักให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น เมื่อถึงหน่วยทหารก็จะคัดแยก หรือเข้าสู่กระบวนการกักตัว 14 วัน เพื่อให้มั่นใจว่าทหารทั้งหมดที่เข้าประจำการจะไม่มีเชื้อ พร้อมกันนี้ครูฝึกและบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้อง รับการฉีดวัคซีนด้วย ขณะเดียวกัน มีการขออนุมัติวัคซีนเพื่อชีวิตให้กับทหารทุกนายที่เข้าประจำการด้วย อย่างไรก็ตาม สำหรับทหารที่อยู่ระหว่างกับตัวหรือติดเชื้อ ขอให้นำเอกสารหลักฐานมาแจ้ง ก็จะไม่ผิดกฎหมายและให้ไปรายงานตัวภายหลังได้ หลังจากรักษาตัว หรือค้นระยะกับตัวแล้ว

ผู้ช่วยโฆษก ศปก. กล่าวว่า ขณะนี้มีประชาชนบางส่วน โดยเฉพาะที่ฉีดวัคซีนแล้ว เริ่มการ์ดตก จึงอยากย้ำและยกตัวอย่างในต่างประเทศ อิสราเอลที่มีการฉีดวัคซีนแล้วกว่าร้อยละ 60 แต่ก็ยังพบการติดเชื้อ ทั้งนั้นจึงขอย้ำมาจากได้รับการฉีดวัคซีนแล้วแต่ขอให้เคร่งครัดต่อมาตรการป้องกันตัวเองคือ การสวมหน้ากาก เว้นระยะห่างและล้างมือ – (สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์)