วิน จยย.มีเฮ! เตรียมเปิดลงทะเบียน จัดตั้งวินใหม่ในแต่ละพื้นที่ ดีเดย์ 1 มกราคม ปีหน้า

0
75

ผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างมีเฮ เมื่อคณะกรรมการจัดระเบียบรถฯ ไฟเขียวเตรียมเปิดลงทะเบียนอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเพิ่มเติม และจัดตั้งวินใหม่ ในแต่ละพื้นที่ดีเดย์ 1 มกราคม 62

นายพิเชษ ธรรมโหร ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อำเภอบางละมุง ในฐานะคณะกรรมการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ กล่าวถึงเรื่องการจัดระเบียบ รถจักรยานยนต์สาธารณะในการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยอำเภอบางละมุงว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 61 ให้คณะอนุกรรมการประจำท้องที่ จัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ รอบที่ 2 กลุ่มที่ตกค้าง และกลุ่มที่มีความประสงค์จะขอยื่นจดทะเบียนประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเพิ่มเติม และจัดตั้งวินใหม่ในแต่ละพื้นที่

นายพิเชษ กล่าวอีกว่า สำหรับการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะ ครั้งที่ 2 ในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง สามารถเข้าสู่ระบบขนส่งสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นคณะทำงานจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะ จึงได้กำหนดให้มีการเปิดรับลงทะเบียนผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ครั้งที่ 2  พร้อมเปิดให้ยื่นเอกสารหลักฐานได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – สิ้นเดือนมีนาคม  62  ณ สถานีตำรวจที่วินตั้งอยู่ ประกอบด้วย สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่ยังไม่สิ้นอายุ สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถ ที่มีชื่อผู้ขับรถเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือผู้ครอบครอง หรือหลักฐานการได้มาของรถที่มีชื่อผู้ขับรถเป็นผู้ซื้อหรือเช่าซื้อ

ทั้งนี้ แต่ละโรงพัก จะเริ่มดำเนินการตรวจสอบสิทธิ และออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2562  โดยจะพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเคร่งครัด คำนึงถึงความเหมาะสมาน โดยเฉพาะการจัดตั้งวินใหม่ต้องไม่ทับซ้อนเส้นทางของวินเดิม สถานที่ตั้งวินไม่กีดขวางการจราจร และประชาชนยังมีความต้องการใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะ โดยที่วินเดิมไม่สามารถให้บริการได้เพียงพอ  ซึ่งต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบและประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง มีความสะดวก คล่องตัว เข้าถึงการเรียกใช้บริการมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนไว้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามขั้นตอน และเมื่อได้รับหนังสือรับรองการใช้รถฉบับใหม่แล้ว ให้เร่งนำรถไปจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ ณ สำนักงานขนส่งชลบุรีสาขาบางละมุง ที่รับผิดชอบพื้นที่ที่วินตั้งอยู่ ภายในเดือนเมษายน 62.