วิทยาลัยดุสิตธานี ทำอาหารเลี้ยงผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุง ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9

0
105

เมื่อ 10  ตุลาคม 62  ที่  สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี    อาจารย์ศักดากาญจนวนาวัลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยดุสิตธานี   พร้อมคณะอาจารย์บุคลากร นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มาฝึกทำอาหารเลี้ยงผู้สูงอายุจำนวน 190 ท่าน ในวิชา Inspiration to Culinary Profession เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในโอกาสครบรอบวันคล้ายสวรรคต 13 ตุลาคม

การนำนักศึกษาปี 1 มาช่วยกันประกอบอาหาร และบริการผู้สูงอายุที่สถานสงเคราะห์บ้านบางละมุง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้อีกมุมมองหนึ่งของอาชีพผู้ประกอบอาหาร การทำอาหารให้ผู้สูงอายุต้องคำนึงถึงคุณค่าโภชนาการอาหารในแต่ละมื้อ การจัดเตรียมวัตถุดิบ เพื่อให้สะดวกต่อการรับประทาน การจัดเตรียมอาหารในปริมาณมาก สภาพครัว อุปกรณ์ที่ไม่ได้หรูเหมือนโรงแรม หรือร้านอาหาร นอกจากนั้น การที่นักศึกษาได้พูดคุยกับผู้สูงอายุ ให้บริการเพื่อเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างรุ่น   และเป็นการทำความดีเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ในวันครบรอบการสวรรคต ของในหลวงรัชกาลที่ 9  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมบริจาคเงินส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการช่วยเหลือสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุงด้วย.