วางแผนพัฒนากล้องวงจรปิดทั่วเมืองพัทยา กว่า 2,000 ตัว ให้ใช้งานได้เต็มระบบ เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรม

0
352
นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา ได้เน้นย้ำให้ฝ่ายบริหารเร่งดำเนินการโครงการต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องกล้องวงจรปิด   ตามแผนงานที่วางไว้  ให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์ด้านการพัฒนาเมืองพัทยาอย่างสูงสุด
นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา ได้เน้นย้ำให้ฝ่ายบริหารเร่งดำเนินการโครงการต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องกล้องวงจรปิด ตามแผนงานที่วางไว้ ให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์ด้านการพัฒนาเมืองพัทยาอย่างสูงสุด

เมื่อ 1 ธันวาคม 60 ที่ ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเมืองพัทยา โดยมีเหล่า คณะผู้บริหารเมืองพัทยา และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม  ซึ่งในที่ประชุมพูดถึงอีกหนึ่งประเด็นสำคัญคือ แผนการบำรุงเฝ้าระวัง และการบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หรือ CCTV เมืองพัทยา ซึ่งสภาเมืองพัทยาได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งานของระบบ พบว่าได้ดำเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดมาเป็นเวลานาน รวมจำนวนกล้องกว่า 2,000 จุด แต่กลับพบว่ากล้องที่ใช้งานได้มีเพียงไม่ถึง 50 % จึงอยากให้มีการจัดแผนการดำเนินงาน และบริหารจัดการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

มพย.วางแผนพัฒนากล้องวงจรปิดทั่วเมืองพัทยา กว่า 2,000 ตัว ให้ใช้งานได้เต็มระบบ หลังพบว่าปัจจุบันใช้ได้เพียงไม่ถึง 50 %
มพย.วางแผนพัฒนากล้องวงจรปิดทั่วเมืองพัทยา กว่า 2,000 ตัว ให้ใช้งานได้เต็มระบบ หลังพบว่าปัจจุบันใช้ได้เพียงไม่ถึง 50 %

ทั้งนี้ พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา กล่าวว่าปัญหาเหล่านี้ เป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นเวลานาน ซึ่งขณะนี้ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อบูรณาการในการหาแนวทางแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ โดยมีแผนการปรับเปลี่ยนกล้องที่ชำรุด หรือมีอายุเกิน 5 ปีออกไป และรวบรวมการดูแลทั้งหมดให้มาอยู่ในส่วนความรับผิดชอบของสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณโดยตรง เพื่อให้การดูแลเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะทำข้อเป็นสรุปและแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนมาชี้แจงต่อสภาอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป

ขณะที่ นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา ได้เน้นย้ำให้ฝ่ายบริหาร เร่งดำเนินการโครงการต่างๆ ตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งไหนที่ทำแล้วเกิดประโยชน์ สภาเมืองพัทยายินดีอนุมัติสนับสนุนอย่างเต็มที่ และขอให้ทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ด้วยการเลือกสรรวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพทุกโครงการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน และเนื่องจากการประชุมครั้งนี้ยังมีหลายเรื่องที่ยังชี้แจงต่อที่ประชุมไม่ชัดเจนเพียงพอ สภาเมืองพัทยาจึงมีมติให้ขยายสมัยประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 ออกไปอีก 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 60 นี้.