วันสถาปนานายกสโมสรโรตารีจอมเทียน-พัทยา และนายกสโมสรโรตารีพัทยามารีน่า คนใหม่

เมื่อ 29 มิถุนายน 62 ที่ โรงแรมรอยัลคลิป บีช รีสอร์ท พัทยา ได้มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ในงานวันสถาปนา 2  สโมสรโรตารี คลับ ที่ตรงกับเดือนมิถุนายนของทุกปี   คือ สโมสรโรตารีจอมเทียน-พัทยา และ สโมสรโรตารีพัทยามารีน่า โดยมี  อดีตผู้ว่าการภาค 3340 RI  ทั้งามท่าน คือ อผภ.อรอนงค์  ศิริพรมนัส อผภ.ธงชัย ล้อตระกานนท์  และ อผภ.ประทีป ซิงห์ มาโลตรา ร่วมเป็นประธานในงานพบปะสังสรรค์ เนื่องในวันสถาปนาของชาวโรตารี โดยมีตัวแทนจากสโมสรต่างๆ เข้าร่วมแสดงความยินดี อาทิ สโมสรโรตารีฟีนิก พัทยา และสโมสรโรตารี รีดอร์ฟินท์ พัทยา อินเตอร์เนชั่นแนล  แขกผู้มีเกียรติและเหล่าสมาชิกโรแทเรียน เข้าร่วมงานรวมกว่า  200 คน   พร้อมชมการแสดงจากเด็กๆในการดูแลของมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย สร้างสีสันภายในงาน 

การจัดงานสถาปนาฯ เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ แรกเปลี่ยนแนวทางการทำงานระหว่างองค์กร ในภาคตะวันออก สานสัมพันธ์กลุ่มโรตารีไทย-ต่างชาติ  ในแนวทางปฎิบัติงานเดียวกันคือ บำเพ็ญประโยชน์ทางด้านการกุศล ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์  สนับสนุนด้านการศึกษา  รวมทั้งส่งเสริมการยกระดับมาตรฐาน จรรยาบรรณในทุกอาชีพ ตลอดจนช่วยสร้างสรรค์ไมตรีจิต พัฒนาโครงการต่างๆ เพื่อให้บรรดาสมาชิกได้มีส่วนร่วมใช้ความสามารถของตนในด้านวิชาชีพให้เป็นประโยชน์ บทบาทของสมาชิก คือการปฏิบัติตน ดำเนินธุรกิจและวิชาชีพของตนให้สอดคล้องกับหลักการของโรตารี ตลอดจน มีส่วนร่วมในโครงการ ต่างๆ ที่สโมสรได้ดำเนินการขึ้นมา และมิตรภาพระหว่างกันทั่วโลกให้เกิดสันติภาพและความสงบสุข ซึ่งในงาน ได้ให้แขกผู้มีเกียรติของแต่ละองค์กร ขึ้นกล่าวทักทายผู้มาร่วมงาน โดยพูดถึงอุดมการณ์ในการทำงานแลกเปลี่ยนแนวคิดซึ่งกันและกัน และเข้าสู่ช่วงท้ายพิธีการได้มีพิธีการแต่งตั้ง นย.โจ  คิม ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรโรตารีจอมเทียน-พัทยา คนใหม่  แทน อนย.วุฒิกร  กมลโชติ  ที่หมดวาระลง และ Mr.Michel Roche  ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรโรตารีพัทยา มารีน่า คนใหม่ ปีบริหาร 2019-2020 แทน Mr.Pierre Yves Eraud ที่หมดวาระลง  สานต่ออุดมการณ์ชาวโรแทเรียน เพื่อบำเพ็ญประโยชน์คืนสู่สังคม.