วัดหนองปรือ จัดงานบำเพ็ญกุศลบูรพาจารย์ ประจำปี 2560 พร้อมจัดเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง

0
173

เมื่อ 3 สิงหาคม 60 ที่วัดหนองปรือ นายวิรัตน์ พัฒนงาม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในพิธีเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง โดยมี ท่านเจ้าคุณพระปัญญารัตนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี และเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระครูพิพิจกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอบางละมุง และเจ้าอาวาสวัดหนองปรือ นำชาวหนองปรือ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ วัดหนองปรือ ได้กำหนดให้มีการงานบำเพ็ญกุศลบูรพาจารย์ ประจำปี 2560 พร้อมกันนี้จึงได้จัดให้มีการเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง เรื่องเวสสันดรชาดกขึ้นอีกหนึ่งงาน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมฟังธรรมะขั้นสูง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้หมั่นบำเพ็ญความเพียรเป็นบารมี โดยมีพระครูปลัดราชัน และพระมหาตุ้ยนุ้ย พร้อมชาวคณะชุดใหญ่ เดินทางมาแสดงพระธรรมเทศนา เพื่อเป็นการหารายได้สมทบทุนสร้างช่อฟ้า เป็นจำนวน 2 ช่อ และซุ้มเสมารอบพระอุโบสถ ซึ่งวัดหนองปรือ เตรียมที่จะจัดพิธียกช่อฟ้าในวันตรุษจีน ปี พ.ศ. 2561

โดยในส่วนของพุทธศาสนิกชนที่ร่วมกันรับกัณฑ์เทศมหาชาติ ทางวัดฯ ยังได้จัดเตรียมของที่ระลึก เพื่อมอบไว้ให้เป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว ประกอบด้วย ผู้ที่รับกัณฑ์เทศมหาชาติ เป็นจำนวนเงิน 1,500 บาท จะได้รับตราสัญลักษณ์ฉลองครองราชสมบัติครบ 60 ปี 1 เหรียญ รับกัณฑ์เทศมหาชาติ 2,500 บาท จะได้รับ เหรียญ ธ สถิตย์ในดวงใจนิรันดร์ 1 หรียญ และรับกัณฑ์เทศมหาชาติ 5,000 บาท จะได้รับเหรียญเฉลิมพระเกียรติ  รัชกาลที่ 10 เป็นต้น.