วัดชัยมงคลพระอารามหลวง จัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ระลึกถึงในหลวง ร.9 ทุกวันเสาร์

0
174

เมื่อ 28 พฤศจิกายน 63  ที่ ศาลาการเปรียญวัดชัยมงคลพระอารามหลวง นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆารวาส ในพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ระลึกถึงในหลวง ร.9 โดยมี พระราชสารโสภณ เจ้าอาวาสวัดชัยมงคลพระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี นำพระสังฆาธิการชั้นผู้ใหญ่วัดในพื้นที่อำเภอบางละมุง ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ นอกจากนี้ยังพบว่ามีข้าราชการ นักธุรกิจ ประชาชนในพื้นที่อำเภอบางละมุง เข้าร่วมกิจกรรมสวดเจริญพระพุทธมนต์ เป็นจำนวนมาก


ตามที่รัฐบาลได้ทำการประสานงานทุกจังหวัด ในการเชิญชวนชาวพุทธ ร่วมสวดมนต์ ทุกวันเสาร์ เริ่มเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 63  เพื่อระลึกถึง ในหลวง ร.9 และจากสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผู้คนมีความขัดแย้งทางความคิดในสังคม ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จึงได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม ให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทุกวันเสาร์ จนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 63 โดยจะเริ่มจากวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 63 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ซึ่งทางวัดชัยมงคลพระอารามหลวงก็ได้ขานรับนโยบายของภาครัฐ โดยดำเนินการจัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ให้กับในหลวง ร.9 และ ในหลวง ร.10 ขึ้นเป็นวันเสาร์แรก โดยพบว่ามีในส่วนของประชาชนเข้าร่วมสวดเจริญพระพุทธสต์ พร้อมร่วมใสเสื้อสีเหลืองเพื่อระลึกถึงพระองค์ท่าน โดยพร้อมเพรียง ทั้งนี้ในส่วนของการประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อระลึกถึงในหลวง ร. 9 จะมีไปจนถึงวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคมนี้ เป็นวันสุดท้าย ทั้งนี้ในส่วนของประชาชนที ต้องการร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้สามารถร่วมพิธีได้ตั้งแต่เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป.