วัดชัยมงคลพระอารามหลวง เตรียมที่นั่งกว่า 2,000 ที่ รับมือสาธุชนร่วมสวดมนต์ข้ามปี ต้อนรับปีใหม่ 2562

0
156

เมื่อ  21 ธันวาคม 61   พระปัญญารัตนาภรณ์    เจ้าอาวาสวัดชัยมงคลพระอารามหลวง  รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี  เปิดเผยว่า   การจัดเตรียมสถานที่ในการรองรับการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี  ของวัดชัยมงคลพระอารามหลวงนั้น  ขณะนี้ได้จัดพื้นที่บริเวณด้านหน้าวัด เพื่อจัดเป็นสถานที่ในการจัดงาน  ซึ่งสามารถรองรับประชาชนได้ถึง 2,000 คน   ซึ่งกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทางวัดชัยมงคลพระอารามหลวง ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมมงคล  เป็นมงคลต่อการเริ่มศักราชใหม่  เป็นสิ่งที่ควรปลูกฝังต่อลูกหลาน ให้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ  เพราะการสวดมนต์ทำให้เกิดการเจริญสติ   ทำให้จิตเกิดสมาธิ   จิตใจสงบสุข   นอกจากนี้ยังได้รับอานิสงส์ ในส่วนการลดความเสี่ยงจากอบายมุข  อุบัติเหตุ และความชั่วร้าย   เป็นการทำบุญใหญ่ให้กับชีวิต  ทั้งทางกาย  ทางจิต และ ปัญญา   เป็นการส่งท้ายด้วยธรรมะ และต้อนรับด้วยศีล  สร้างบรรยากาศรู่เช่นเห็นจริงในสัจธรรม  เริ่มต้นด้วยสิ่งที่เป็นมงคล  อันจะส่งผลให้ได้รับสิ่งที่เป็นมงคลตลอดไป

นอกจากในวันที่ 31 ธันวาคม 61   ทางวัดจะจัดกิจกรรมการสวดมนต์ข้ามปีแล้ว   ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม – 31 ธันวาคม   61  ทางวัดจะได้จัดกิจกรรมการออกร้านจำหน่ายสินค้า  จากเหล่าบรรดา พ่อค้าแม่ค้า  เป็นการออกร้านสินค้าราคาถูก  และมีของดีจาก 4 ภาค  อาหารจาก 4 ภาค มารวมไว้ที่นี่    ให้ชาวต่างจังหวัด ที่เดินทางมาทำงานที่พัทยา และไม่ได้กลับบ้านในช่วงปีใหม่นี้  เลือกซื้ออาหารประจำภาคกันเพื่อคลายความคิดถึงบ้านกันได้    สำหรับกำหนดการสวดมนต์ข้ามปีนี้ จะเริ่มตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป.