ร้านนวดในพัทยา-ชลบุรี กระทบหนักไม่มีรายได้ วอนผู้ว่าฯ ผ่อนปรนมาตรการ

By เจษฎา หอมกลิ่น

เมื่อ 21 เมษายน 64   ธุรกิจร้านนวดในพัทยา-ชลบุรีกระทบหนัก ไม่มีรายได้เ นื่องจากค่ำสั่งปิดกิจการชั่วคราวเพื่อควบคุบการแพร่ระบาดโควิด-19  หลายร้านให้ความร่วมมือ ปิดกิจการตามค่ำสั่ง แต่ผู้ประกอบการและพนักงานหลายคน เผยว่าได้รับผลกระทบหนัก เนื่องจากแต่เดิมที่รายได้น้อยอยู่แล้ว จากผลการทบโควิดรอบเก่าพอมารอบใหม่ ถูกสั่งปิดอีกไม่มีรายได้   ผู้ประกอบการต้องแบกภาระค่าเช้าร้าน ค่าจ้างพนักงาน ค่าน้ำ ค่าไฟ ที่ยังต้องจ่ายอยู่ทุกสิ้นเดือน ส่วนพนักงานก็ต้องหารายได้เลี้ยงดูตนเอง และครอบครัวเช่นกัน ต่างได้รับผลกระทบทั้งคู่ โดยเผยว่าหากสั่งปิด ก็ต้องหามาตราการในการเยี่ยวยาช่วยเหลือควบคู่กันไปด้วย ไม่ใช่สั่งปิดอย่างเดียวเพราะได้รับความเดือดร้อน

โดยเมื่อ 19 เมษายน ที่ผ่านมา บริเวณหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดชลบุรี มีผู้ประกอบการและผู้ให้บริการในสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพ แพทย์แผนไทย (ร้านนวดสปา) ได้รวมตัวกันยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อผ่อนปรนให้เปิดกิจการ   โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้ พันจ่าเอก ชยพล รัตนวิสุทธิกุล ป้องกันจังหวัดชลบุรี เป็นผู้รับหนังสือกับทางตัวแทนผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ แพทย์แผนไทยฯ  ร้านนวดสปา  


โดยเจ้าของร้านบุหงา นวดไทย แอนด์ สปา ตัวแทนที่มายื่นหนังสือ  เผยว่า ขณะนี้เดือดร้อนหนัก รายได้ไม่มี และหากอนุญาตให้เปิดได้ ยินดีทำตามมาตรการป้องกัน โควิด-19 ภายหลังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี มีคำสั่งปิดสถานบริการชั่วคราว ทำให้ผู้ประกอบการร้านนวด สปา ต้องหยุดให้บริการชั่วคราว ส่งผลกระทบให้ผู้ประกอบการและพนักงานไม่มีรายได้ โดยอยากให้ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พิจารณาอนุญาตให้สามารถกลับมาเปิดกิจการร้านนวดได้อีกครั้ง.