ร่วมสานวัฒนธรรมเก่าแก่ในงาน “เดินกินถิ่นนาเกลือ” ตลาดรวมของกินแสนอร่อย ยิ่งใหญ่แห่งปี 61

0
322
เมืองพัทยาจัดงานเดินกินถิ่นนาเกลือ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 6 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2561 เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์
เมืองพัทยาจัดงานเดินกินถิ่นนาเกลือ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 6 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2561 เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์

เมืองพัทยา จัดงานเดินกินถิ่นนาเกลือ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 6 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2561 (เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 22.00 น. เริ่มตั้งแต่บริเวณป้อมตำรวจนาเกลือ ตลาดเก่านาเกลือ ไปสิ้นสุดที่สะพานยาวนาเกลือ

สำหรับ “นาเกลือ” ยังคงความเป็นตลาดของชุมชน ที่ขายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากทะเล เนื่องจากมีพื้นที่ติดกับชายฝั่งทะเล บางคนเรียกตลาดแห่งนี้ว่าตลาดลานโพธิ์  เนื่องจากมีต้นโพธิ์เก่าแก่ตั้งอยู่กลางถนน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของพื้นที่ ซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของผู้ที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่น เมืองพัทยาจึงเห็นความสำคัญของการพัฒนานาเกลือ เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและยังยืน จึงได้กำหนดจัดงานเดินกินถิ่นนาเกลือ ปีที่ 9 ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นของตน สนับสนุนการแสดงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงนาฏศิลป์ไทยทุกแขนงให้เยาวชนไทยได้กล้าแสดงออก และประชาสัมพันธ์พื้นที่นาเกลือให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่นาเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยวระหว่างเมืองพัทยาและชุมชนนาเกลือ

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ได้จัดพื้นที่เป็นถนนคนเดิน ประกอบไปด้วย การออกร้านของชุมชนเมืองพัทยา อาหารพื้นเมือง อาหารทะเลสดๆ ราคาพิเศษ ผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด ให้ได้เลือกสัมผัส พร้อมชมการแสดงดนตรีจากศิลปินนักร้องชื่อดัง การแสดงดนตรีไทย การแสดงทางวัฒนธรรม และอื่นๆอีกมากมาย

เมืองพัทยาขอเชิญเที่ยวงานเดินกินถิ่นนาเกลือ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 6 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2561 (เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 22.00 น. เริ่มตั้งแต่บริเวณ ป้อมตำรวจนาเกลือ ตลาดเก่านาเกลือ ไปสิ้นสุดที่สะพานยาวนาเกลือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่วนส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3100 ต่อ 4115.