รื้อแล้ว! เมืองพัทยาพนักงานรื้อถอน มิวเซ่ผับ หลังพบก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต

0
245

เมื่อ 21 ธันวาคม 60 ที่ บริเวณ มิวเซ่ผับ  แหลมบาลีฮาย เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ส่วนควบคุมอาคาร พร้อมด้วย นายคริส  เชิดสุริยา นายตรวจ เขต 11 ได้ลงพื้นที่บริเวณมิวเซ่ผับ เพื่อดำเนินการรื้อถอนอาคาร หลังจากที่พบว่าอาคารหลังดังกล่าว จากการตรวจสอบแล้วพบว่าก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

เนื่องด้วยบริษัท โวลน่า เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ได้ดำเนินการก่อสร้าง อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ขนาด 13.20 x 36 เมตร จำนวน 1 หลัง บริเวณแหลมบาลีฮาย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ซึ่งในส่วนของเมืองพัทยา ได้ออกคำสั่งให้ระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ เคลื่อนย้าย อาคาร  (แบบ ค.3) เลขที่ 333/2559 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559  และคำสั่งห้ามใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช่อาคารที่จะเป็นอันตราย (แบบ ค.4) เลขที่ 334/2559 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559  และคำสั่งให้แก้ไข และให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง  ดัดแปลง รื้อถอน  หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 43 วรรคหนึ่ง (แบบ ค.10 ) โดยได้ทำการปิดหมายที่อาคารดังกล่าวไปแล้ว ลงวันที่  20 มกราคม 2560   พร้อมให้รื้อถอนให้เสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง

ซึ่งพบว่าขณะนี้เลยกำหนดระยะเวลาตามคำสั่ง แต่พบว่าเจ้าของอาคารยังไม่ได้ดำเนินการแต่อย่างใด ดังนั้นในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาจึงได้ลงพื้นที่ มิวเซ่ผับ เพื่อดำเนินการรื้อถอนอาคารดังกล่าว โดยหลังจากนี้ จะได้ดำเนินการว่างจ้างภาคเอกชน เข้ามาดำเนินการรื้อถอนต่ออีกจนแล้วเสร็จ ส่วนค่าดำเนินการรื้อถอนให้ฝ่ายเจ้าของอาคารเป็นผู้ดำเนินการจ่ายค่าดำเนินการเองทั้งหมด โดยบรรยากาศในการื้อถอนอาคารในพบว่า เจ้าหน้าที่สามารถทำงานได้อย่างสะดวก ไม่มีเจ้าของอาคารมาขัดขวางการดำเนินการรื้อถอนแต่อย่างใด.