รักษาการปลัดเมืองพัทยา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างวางท่อระบบสายไฟใต้ดิน

0
102

เมื่อ 7 ตุลาคม 62 เวลา 09.30 น. นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้า การดำเนินก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22 kv และระบบจำหน่ายแรงต่ำ 400/230 V เป็นระบบเคเบิ้ลใต้ดิน ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ในพื้นที่เมืองพัทยา จำนวน 3 จุด ได้แก่ บริเวณพัทยากลาง ก่อนถึงซอยบัวขาว , แยกไฟแดง ใต้สะพานต่างระดับแหลมบาลีฮาย และถนนสุขุมวิท ช่วงหน้าแมคโดนัลด์ ถนนพัทยากลาง โดยมี นายณัฐพงศ์ แสนทวีสุข หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง นายพุฒิเศรษฐ์ เจริญพจน์ หัวหน้าฝ่ายบำรุงรักษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนบำรุงรักษาและบูรณะ นายคมกฤช พลวิชิตร สัตวแพทย์อาวุโส รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยนายธนู สุรชัยสิขวิทย์ หัวหน้าแผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ฯ ในครั้งนี้

จากการลงพื้นที่พบว่า ทั้ง 3 จุดอยู่ระหว่างการดำเนินงานเทบล็อก สำหรับวางท่อ HDPE ขนาด 160 มิลลิเมตร จำนวน 6 – 8 ท่อ สำหรับนำสายไฟ สายสื่อสาร และสายต่างๆ ลงใต้ดิน เพื่อเชื่อมต่อบ่อพักขนาด 2.00 x 3.00 เมตร พร้อมดำเนินบดอัด และเทผิวคอนกรีตตามขั้นต่อไป นอกจากนี้ยังได้กำชับบริษัทผู้รับจ้าง ดำเนินงานด้วยความระมัดระวัง และเก็บเศษวัสดุอุปกรณ์ ให้อยู่ตำแหน่งที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ สำหรับจุดที่ได้ดำเนินการเทผิวคอนกรีตเรียบร้อยแล้ว ให้เร่งดำเนินการคืนพื้นผิวการจราจรทันที เพื่อเป็นการอำนวยความสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในการเดินทางต่อไป.