รอง ผบช.ภ.2 เปิด ศูนย์ตำรวจผู้พิทักษ์เด็ก-สตรีในพื้นที่ เทศบาลเมืองหนองปรือ

0
103

เมื่อ 21 พฤศจิกายน 60 พล.ต.ต.เชษฐา โกมลวรรธนะ รอง ผบช.ภ.2 ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ตำรวจภูธรภาค 2 เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ตำรวจภูธรภาค 2 หรือ ศพดส.ภ.2 แห่งใหม่ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ อาคารที่ทำการเทศกิจเทศบาลเมืองหนองปรือเก่า หน้าโรงเรียนเทศบาลอนุบาลเมืองหนองปรือ ซอยชัยพรวิถี ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมี พ.ต.อ.รณชัย จินดามุข รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศพดส.ภ.2 พ.ต.อ.ทัยเลิศ ลือปือ ผกก.กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.2 รองหัวหน้าชุดฯ พ.ต.ท.กฤศณัฏฐ์ ธนศุภณัฏฐ์ รอง ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.2 หัวหน้าชุดหมายจับฯ พร้อมด้วย นายอเนก พัฒนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ พ.ต.อ.สมนึก จันทร์เกตุ ที่ปรึกษานายกเทศบาลเมืองหนองปรือ รวมถึงแขกผู้มีเกียรติทั้งชาวไทยและต่างชาติให้การต้อนรับ

โดยภายหลังกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการตั้งศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ตำรวจภูธรภาค 2 พล.ต.ต.เชษฐา โกมลวรรธนะ รอง ผบช.ภ.2 พ.ต.อ.รณชัย จินดามุข รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี นายอเนก พัฒนงาม รองนายกเทศมนตรี และนายธีรวิทย์ ทองนอก ปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง หรือ MOU จากนั้นร่วมกันตัดริบบิ้นทำพิธีเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการ และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ก่อนเข้าเยี่ยมชมความทันสมัยภายในแผนกงานต่างๆ ของศูนย์ดังกล่าว

พล.ต.ต.เชษฐา โกมลวรรธนะ รอง ผบช.ภ.2 กล่าวว่า สำหรับศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ตำรวจภูธรภาค 2 แห่งใหม่นี้ เดิมทีเป็นอาคารที่ทำการของเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลเมืองหนองปรือ แต่ได้รับการอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองหนองปรือ โดยการนำของ นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรี ให้ใช้สถานที่ชั่วคราว และมี พ.ต.อ.สมนึก จันทร์เกตุ ที่ปรึกษานายกเทศบาลเมืองหนองปรือ เป็นผู้ประสานงาน ส่วนวัตถุประสงค์หลักของศูนย์ คือ เพื่อให้เป็นศูนย์ประสานงานกับหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนภาคประชาสังคมและประชาชนในการดำเนินงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือเด็ก-สตรีที่ถูกละเมิดช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองเด็กและแก่ไขปัญหาเด็กและสตรีหรือบุคคลที่ถูกละเมิดทุกรูปแบบ  ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญาที่เกิดขึ้นต่อเด็กและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่หนองปรือและใกล้เคียง ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ด้านกฎหมายอาญาตามพระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและการเข้าระงับเหตุพร้อมให้ความช่วยเหลือ สร้างภาพลักษณ์ให้กับเทศบาลเมืองหนองปรือและศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ตำรวจภูธรภาค 2 ในการบูรณาการร่วมปฏิบัติภารกิจเพื่อแก้ไขปัญหา และ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความสมานฉันท์ในท้องถิ่นหนองปรือต่อไป.